Resum de la Comissió RiMe del 03/03/2022. Convocatòries a Catalunya d’ajuts europeus a la rehabilitació

Resum de la Comissió RiMe del 03/03/2022. Convocatòries a Catalunya d’ajuts europeus a la rehabilitació

Al matí del dijous 3 de març va celebrar-se una nova sessió de la Comissió de Rehabilitació i Manteniment dels Edificis (RiMe) per tractar-se les convocatòries de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya dels ajuts europeus Next Generation a la rehabilitació, així com les mesures fiscals adoptades per impulsar-la

GRAVACIÓ COMPLETA DE LA SESSIÓ:


La sessió, realitzada per videoconferència, va iniciar-se amb la benvinguda de Josep Martínez, president de la Comissió RiMe i vicepresident del Gremi, qui va destacar l’alt interès de la jornada per part de les empreses així com va agrair a ponents i assistents la seva participació.


PART 1: CONVOCATÒRIES D’AJUTS EUROPEUS A LA REHABILITACIÓ DE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA

Un cop presentada la sessió, Jordi Sanuy i Aguilar, director de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), va explicar amb detall les diferents convocatòries d’ajuts europeus Next Generation a la rehabilitació que és previst que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya publiqui en els propers dies.

Al començament de la ponència, Sanuy va destacar com aquestes convocatòries es tracten de la major oportunitat que ha tingut mai Catalunya per rehabilitar el seu parc d’habitatges i impulsar l’eficiència energètica.

A l’espera de què es publiquin al DOGC les convocatòries, ja podeu consultar les condicions de les mateixes al power point exposat durant la presentació:

Igualment, recordem que en general totes les convocatòries de l’Estat segueixen les pautes dictades pel Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Dels ajuts a Catalunya, Sanuy ha destacat com es pretén que entre el 2022 i el 2026 es rehabilitin un total de 65.000 habitatges mitjançant aquests fons, que requeriran de la millora de les condicions d’eficiència energètica dels habitatges i edificis rehabilitats.

Una de les novetats que inclouen les noves convocatòries és el conveni signat recentment per a incorporar als col·legis professionals d’arquitectes i finques com gestors dels ajuts (veure notícia en aquest enllaç ), la qual cosa s’espera que permeti professionalitzar la gestió de la tramitació de la subvenció, així com incentivar notòriament la demanda de rehabilitacions d’eficiència energètica entre les comunitats de propietaris, que en els darrers anys no superava el 5% del total de rehabilitacions dutes a terme.

Igualment, i tal com pot veure’s a la presentació pwp de la jornada, Sanuy ha anunciat l’establiment d’un acord marc amb diferents entitats bancàries per facilitar les condicions de finançament de rehabilitacions.

Durant la jornada Sanuy també ha anunciat la portada a terme d’accions promocionals per tal d’incentivar la demanda de rehabilitació energètica entre la ciutadania, divulgant el seus beneficis i els procediments per aprofitar els ajuts.


PART 2: MESURES DE SUPORT FISCAL A LA REHABILITACIÓ

A una segona part de la sessió, Carolina Mateo, assessora fiscal i comptable de BNFIX PICH, assessoria associada (a la qual les empreses del Gremi poden adreçar-se gratuïtament per resoldre els seus dubtes), va indicar les diferents mesures fiscals implementades per afavorir i impulsar la rehabilitació del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Del mateix, Mateo ha recordat que s’estableixen tres deduccions:

  • ​Deducció del 20% per actuacions que redueixin un 7% la demanda de calefacció i refrigeració en habitatge habitual
  • Deducció del 40% per actuacions que redueixin un 30% el consum d’energia primària no renovable, o millorin la qualificació energètica aconseguint les lletres «A» o «B» en habitatge habitual.
  • Deducció del 60% per actuacions que redueixin un 30% el consum d’energia primària no renovable, o millorin la qualificació aconseguint les lletres «A» o «B» en edificis residencials.

Recordem  que una altra mesura que regula el Reial decret és reforçar la capacitat d’actuació de comunitats de propietaris per a l’accés al crèdit per a obres de rehabilitació i millora dels edificis, a través d’una modificació del Text Refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana (Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre), a fi que tinguin plena capacitat jurídica per a la formalització dels crèdits a la rehabilitació o millora dels edificis, i així afavorir el seu accés al finançament.


Posteriorment la sessió va continuar amb un llarg i interessant torn de preguntes per part dels assistents en relació a una sèrie de dubtes que van sorgir arran de les explicacions prèvies (us recomanem veure’l a la gravació que podeu trobar a l’inici de l’article).

A més a més, també s’ha informat com es plantejaran properes jornades un cop es publiquin les convocatòries d’ajuts europeus també per part del Consorci Metropolità de l’Habitatge i pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

Finalment la sessió va finalitzar amb el desig compartit de poder tornar a fer aviat les sessions de manera presencial a la seu de l’entitat. Gràcies a tothom!

No hi han comentaris

Publica un comentari