De què vam parlar a la RiMe del 18 d’octubre?

Jornada RiMe

De què vam parlar a la RiMe del 18 d’octubre?

Les convocatòries d’ajuts del ajuntament de Barcelona a interiors d’habitatges van centrar el debat a la darrera comissió RiMe, duta a terme el passat dijous 18 d’octubre a la seu del Gremi.

La jornada va comptar amb la presència d’Anna Rigalt, cap del Dpt. de Foment de la Rehabilitació del Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona; Gerard Capó, director tècnic de Programes d’actuació per a l’ús digne de l’habitatge, i Cristina Valios, tècnica municipal. D’aquesta manera, les empreses rehabilitadores van poder intercanviar impressions i informacions sobre problemàtiques i possibilitats derivades de les diferents convocatòries d’ajuts.

La jornada va començar amb una presentació per part de Gemma Amat, representant de Banc Sabadell Consumer, patrocinador de la jornada juntament amb Genco Gestión de Escombros y Contenedores. Durant la seva presentació, Amat va informar de la possibilitat dels productes que té aquesta entitat bancària per finançar obres de rehabilitació.

Posteriorment, el president de la comissió, Josep A. Martínez, va obrir el debat donant peu als convidats de l’administració a explicar les darreres novetats. Amb aquest propòsit, es va explicar la situació dels expedients d’obres gestionats, així com les previsions en relació als ajuts, alertant de com a finals del mes de novembre haurien d’estar acabades aquelles obres d’elements comuns que vulguin entrar dins de la convocatòria de subvencions d’enguany.

Durant la sessió, va ser continu l’intercanvi d’impressions respecte a problemes habituals de les rehabilitadores. En aquest sentit, els assistents van reconèixer la bona voluntat dels tècnics per millorar la complexitat burocràtica, i aquests, a la vegada, van mostrar-se comprensius amb les dificultats que presenten uns procediments que van definir-se com massa lligats a variables externes i conjunturals, més enllà de qüestions tècniques.

De què vam parlar a la darrera sessió de la RiMe? T'ho expliquem! Click To Tweet

Per tant, tant representats de l’administració com empreses rehabilitadores de la RiMe van coincidir en la necessitat de millorar unes condicions que porten a les empreses a tenir que fer-se càrrec del finançament de les rehabilitacions, i per tant, d’assumir riscos improcedents. Així doncs, les bones intencions entre les diferents parts va ser la tònica d’una reunió la qual podria ser un bon preàmbul per a una optimització dels procediments. A final de la jornada, va anunciar-se la previsió d’organitzar noves trobades conjuntes d’empreses i administració per trobar solucions i millores.

 

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *