BUSCADOR
About This Project

Descompte del 10% en les tarifes de la Gestora de Runes de la Construcció SA

El Conveni de col.laboració entre el Gremi i la Gestoria de Runes té l’objecte de facilitar la tramitació i la operativa de les empreses agremiades, en el compliment de les normes legals vigents per la gestió dels residus de la construcció, en l’àmbit de Catalunya.

En aquest sentit, els agremiats que s’adscriguin al conveni tindran les següents condicions especials:

  1. El pressupost de gestió de residus de construcció i demolició, gestió de terres i gestió de residus provinents de sòls contaminats, tindran un descompte especial del 10% sobre les tarifes de la Gestora de Runes de la Construcció.
  2. El dipòsit constituït inicialment, per garantit la  correcta gestió dels residus,  pot ser com mitjançant dipòsit de la quantitat o amb aval. Aquest es podrà bescanviar posteriorment (a l’inici de l’obra), per un dipòsit de quantitat si així  ho sol·licita el promotor/ constructor.
  3. El dipòsit de quantitat s’anirà reduint a mesura que es lliurin els residus al gestor. És a dir: s’adaptarà a la responsabilitat real en cada moment. El mateix es podrà fer amb l’aval si el promotor/constructor ho sol·licita.
  4. En el moment en que s’hagin lliurat tots els residus que figuren en el document d’acceptació, s’emetrà per part de la Gestora de Runes de la Construcció, S.A., el certificat de lliurament del dipòsit, i d’acreditació del compliment de la normativa legal.

Així mateix, el Gremi i la Gestora de Runes de la Construcció, S.A., crearan una Comissió de Seguiment del present conveni, per tal de supervisar la seva aplicació i resoldre les qüestions que es puguin suscitar.

Per poder gaudir d’aquest descompte, cal que us poseu en contacte amb nosaltres  a recepcio@gremi-obres.org o trucant al Gremi, al   932 659 430, per tal de donar-vos d’alta a la planta de reciclatge en la que estigueu interessats, indicant el nom de la vostra empresa, CIF, i les dades fiscals.

Cal tenir en compte que a la instal.lació ha de personalitzar-se algun treballador de l’empresa agremiada, sense poder-se substituir per personal extern a la mateixa.

Clicant aquí trobareu un mapa amb totes les instal.lacions de reciclatge que actualment hi ha en funcionament i on podreu gaudir d’aquest descompte arreu de la Catalunya.  Clicant d’amunt cadascuna de les instal.lacions podreu obtenir informació sobre la planta de reciclatge; nom, adreça exacte, ubicació de la instal.lació i horari.

Tinc una consulta

Nom

Email

Telèfon (opcional)

Missatge

He llegit i accepto la Política de Privacitat (obligatori)

Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Conforme al Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, el sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.