La pòlissa que necessites per protegir el teu patrimoni

Protegeix el teu patrimoni

La pòlissa que necessites per protegir el teu patrimoni

La pòlissa de Responsabilitat Civil per a Administradors i Directius és una manera d’assegurar i protegir el vostre patrimoni de cara a possibles reclamacions en contra que puguin materialitzar-se en costosos processos. Us detallem les particularitats d’aquesta pòlissa:

Quin és l’objecte de la cobertura?

Les despeses de defensa i la possible indemnització com a conseqüència de reclamacions cobertes que siguin formulades contra la persona assegurada durant la vigència de la pòlissa.

Algunes de les al·legacions més freqüents inclouen:

-Incompliment dels deures d’un administrador
-Error De gestió
-Falta de diligència
-Errors o omissions al facilitar informació financera
-Falta de supervisió

Qui està assegurat?

Administradors (de fet i de dret) i directius presents, passats futurs de manera innominada. Definició molt àmplia que cobreixen a totes aquelles persones que desenvolupen les funcions de gestió.

Què cobreix?

On la Societat tingui risc, abastant l’estructura de dependència de la Matriu fins a les filials i els representants en les societats participades.

Es cobreixen les reclamacions en la via penal?

S’avancen les despeses de defensa fins que es demostri la culpabilitat de l’assegurat, i sempre que no hi hagi cap altra exclusió aplicable.

D’altra banda el règim de responsabilitat és també aplicable a societats limitades i Mutualitats de Previsió Social i ha estat adoptat en les legislacions específiques d’un altre tipus d’entitats com són les fundacions i associacions:

-Cooperatives: Llei 27/1999 de 16 de Juliol, Art. 35.3 i 43.
-Fundacions: Llei 50/2002 de 26 de Desembre, Art. 17.
-Associacions: Llei Orgànica 1/2002 de 22 de Març, Art.15.
-Càmeres De Comerç: Llei 3/1993 de 22 de Març, Art. 23.
-Mutualidades De Previsió Social: Reial Decret 1430/2002 de 27 de Desembre, Art. 41.

Sent també d’aplicació a qualsevol tipus d’entitat la Llei Concursal 22/2003 de 9 de juliol, i la responsabilitat que la mateixa Llei imputa als administradors i directius.

Algunes de les legislacions a tenir en compte són la Llei de societats de capital, la Llei de Transparència, la Llei concursal, i la Llei de Mercat de Valors, entre altres, així com la recent modificació del Codi Penal.

A elles cal afegir a més a més totes les normes vigents en altres països i que tenen la seva especial rellevància quan l’activitat de la societat s’estén més enllà de les nostres fronteres.

Mònica Lerma
Jori Armengol & Associats, Correduria d’assegurances S.A

No hi han comentaris

Publica un comentari