Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Plan de recuperación, transformación y resiliencia

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Darrerament s’ha presentat el projecte del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Annexos del Pla), amb el qual Espanya espera rebre finançament del fons europeu de recuperació Next generation EU.

Les mesures que recull el projecte de pla estableixen quatre eixos de transformació: la transició ecològica, la transformació digital, la cohesió social i territorial i la igualtat de gènere.

El document s’ha dissenyat en base a deu polítiques palanca i trenta components. Cadascun d’aquests components ha estat desglossat en inversions i reformes. En total són 110 inversions i 102 reformes que es desplegaran en el període 2021-2023 per un total pròxim de 70.000 milions d’euros.

De les 20 principals inversions que es van a desenvolupar en l’esmentada primera fase del pla, les més rellevants pel seu pressupost són:

1. Estratègia de Mobilitat Sostenible, Segura i Connectada, amb uns recursos de més de 13.200 milions d’euros.
2. Programa de Rehabilitació d’Habitatge i Regeneració Urbana, amb uns recursos de 6.820 milions d’euros.
3. Modernització de les Administracions públiques, amb 4.315.000 d’euros
4. Pla de Digitalització de Pimes, més de 4.060 milions d’euros.
5. Full de Ruta del 5G, amb gairebé 4.000 milions d’euros.
6. Nova Política Industrial Espanya 2030 i Estratègia d’Economia Circular, amb més de 3.780 milions d’euros.
7. Pla Nacional de Competències Digitals, més de 3.590 milions d’euros
8. Modernització i Competitivitat de el Sector Turístic, amb un import de 3.400 milions d’euros.
9. Desenvolupament del Sistema Nacional de Ciència i Innovació, amb 3.380 milions d’euros.
10. El desplegament i integració d’energies renovables, amb una inversió de 3.165 milions d’euros.

Procedeix també destacar la inversió prevista a la preservació del litoral i recursos hídrics, 2.091 milions d’euros, i en el Pla estratègic de formació professional, 2.076.000 d’euros.

Les reformes estructurals abasten aspectes clau per a la nostra economia com el sistema energètic, l’ensenyament, la demografia empresarial i el mercat laboral.

Entre les principals reformes que contempla el pla, es troben:

1. La modernització i el reforç del Sistema Nacional de Salut.
2. Llei de canvi climàtic i transició energètica.
3. Un nou sistema energètic i desplegament de renovables, amb un full de ruta de l’hidrogen verd.
4. La Resiliència i Adaptació d’Ecosistemes, Desenvolupament i Connectivitat d’Infraestructures Verds.
5. La modernització de la Justícia.
6. La nova economia de les cures i reforç de les Polítiques d’Inclusió i Serveis Socials
7. La Llei d’Aigües i pla de depuració, sanejament, eficiència, estalvi i reutilització.
8. La modernització de la Política Agrícola i Pesquera – Protecció de terra i ús eficient de l’aigua
9. La modernització i digitalització de les Administracions Públiques.
10. La millora de la qualitat Regulatòria i Clima de Negocis – Reforma concursal
11. La política de residus i impuls d’economia circular.
12. L’estratègia de mobilitat sostenible i connectada.
13. La reforma del Sistema nacional de ciència i suport a la innovació.
14. Una nova política d’habitatge.
15. La modernització del Sistema Nacional de Ciència i Suport a la Innovació.
16. La modernització i Reforç del Sistema Educatiu, de Formació Professional i de la Universitat.
17. Noves polítiques públiques del Mercat de Treball i el reforç del Sistema de Pensions.
18. La modernització i Progressivitat del Sistema Fiscal.

Més informació en el següent enllaç: https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/espana-puede.aspx

No hi han comentaris

Publica un comentari