Oportunitat per digitalitzar les execucions d’obres

Oportunitat per digitalitzar les execucions d’obres

Digitalitzar-se o anar perdent competitivitat progressivament, no és un dilema, és una realitat que s’està imposant a gran velocitat. Probablement avui podem seguir fent les coses com fins ara, però està clar que la digitalització racional i realista dels processos d’execució d’obres no poden quedar fora de la modernització de les empreses constructores. Qui vulguin seguir sent competitiu en un futur immediat haurà d’invertir en la digitalització.

La computació al núvol és una tecnologia de comunicació que resol processos amb major eficàcia des de sistemes multi-plataforma (telèfons intel·ligents, tabletes i ordinadors personals) i multi-usuari (varis usuaris a la vegada). La recepció de materials, l’autocontrol, les traçabilitats, el control de subcontractes, etc. són tasques que es poden optimitzar amb una bona i ponderada gestió digital.

L’entrada en vigor del “Código Estrutural”, del passat 10 de novembre de 2021, és una oportunitat més per millorar la digitalització de les execució de les obres. Les noves i majors exigències de l’autocontrol, més tota la elaboració de la documentació de les obres, condueix cap a una desitjable digitalització que faciliti tots els processos de gestió, comunicació i documentació de les obres.

NOVALTRA disposa d’una plataforma app.novaltra.com que és una realitat operativa des del 2019. L’eina WORK fins ara ha estat focalitzada a resoldre les tasques de Direcció d’Obres des de la perspectiva de las Direcció Facultativa. Les funcionalitats existents, també poder ser d’utilitat per les empreses constructores, tot i així, sabem que es pot incorporar més funcionalitats d’utilitat específiques (diari d’obra, autocontrol, gestió de subcontractes, plans d’obra, seguiments, etc.).

Sabedors de les oportunitats de millora de les empreses constructores, des de Novaltra estem buscant empreses que vulguin aprofitar l’oportunitat de créixer junts amb el projecte WORK. El benefici és mutu, l’empresa constructora disposarà d’immediat d’una realitat digitalitzada, des d’on s’incorporaran les funcionalitats necessàries per acabant disposant d’una eina completa adaptada a les necessitats concretes de l’empresa; el benefici per Novaltra és l’adquisició del coneixement de primera mà de les necessitats reals de la gestió de les execucions d’obres des de la visió de l’empresa constructora competitiva.

L’empresa que vulgui iniciar, millorar o ampliar la digitalització en processos d’execucions d’obra, ara disposa d’una oportunitat única. És un bon moment, son molts els reptes que es plantegen pels propers tres anys, més endavant pot ser massa tard per reaccionar i adaptar-se als nous temps.

Novaltra vol créixer amb empreses que desitgin millorar, que creguin en la digitalització realista i pragmàtica com solució de la gestió tècnica eficaç.

L’empresa que estigui interessada pot contactar amb Novaltra a través dels canals habituals +34 93.636.76.16 o info@novaltra.com

No hi han comentaris

Publica un comentari