Obligatorietat de Plans d’Igualtat en empreses de més de 50 treballadors

Igualdad de genero

Obligatorietat de Plans d’Igualtat en empreses de més de 50 treballadors

Recordem que des de març de 2019, i amb un període transitori fins a l’any 2022, les empreses de més de 50 treballadors estan obligades a disposar d’un Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes en les seves organitzacions. Una nova normativa que cal afrontar com una nova oportunitat.

Des del passat 7 de març de 2020, ja han de tenir aprovats els plans d’igualtat les empreses d’entre 151 i 250 treballadors.

A partir del 7 de març d’enguany, hauran de tenir aprovats els plans d’igualtat les empreses que tinguin entre 101 i 150.

A partir del 7 de març de 2022, hauran de tenir aprovats els plans d’igualtat, les empreses d’entre 50 i 100.

Les últimes reformes legislatives (Reial decret 901/2020 i Reial decret 902/2020) obliguen també a les empreses a registrar els seus plans d’Igualtat, així com a disposar d’una auditoria retributiva. Aquest nou marc normatiu, si bé consagra el dret a la negociació col·lectiva en matèria d’igualtat, determina que, en última instància, l’obligació de comptar amb un pla d’igualtat correspon a l’empresa.

En aquest sentit, la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (RDL 5/2000) estableix sancions que van des dels 6.251 euros als 187.515 euros per l’incompliment d’aquestes obligacions.

Així mateix, integrar el Pla d’igualtat com a garantia de qualitat i d’excel·lència empresarial facilitarà el reporti de memòries de sostenibilitat i estats d’Informació no Financera, així com el compliment de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 5 i l’Agenda 2030

No hi han comentaris

Publica un comentari