BUSCADOR

Els nous reptes de la Fundación Laboral de la Construcción a Catalunya

Els nous reptes de la Fundación Laboral de la Construcción a Catalunya

La Fundación Laboral de la Construcción de Catalunya ha decidit apostar per nous reptes i objectius, que reforcin el seu compromís amb les empreses i treballadors del sector, mitjançant la professionalització del sector, el foment de la formació, la seguretat i salut laboral i l’ocupació de qualitat.

Aquests nous horitzons de creixement han estat assumits amb la incorporació d’una nova gerent, Lucía López Alé, i amb l’oferta de nous serveis, el foment de la col·laboració institucional amb altres entitats, ajuntaments, etc., donant suport a les accions formatives emmarcades en plans d’ocupació, així com noves homologacions en certificats de professionalitat.

Des de la Seu i Centre de Formació a Badalona i amb un altre Centre a Tarragona, la Fundación Laboral està potenciant la seva oferta formativa a Catalunya, especialment en les àrees d’oficis, prevenció de riscos laborals i maquinària. A títol d’exemple, s’ha de destacar la recent homologació per a la impartició de la formació oficial d’Operador de Grua Torre, al centre de Badalona.

Certificats de professionalitat

Un altra de les apostes ha estat l’homologació de l’entitat per a poder impartir la formació necessària que permeti l’obtenció de certificats de professionalitat, basats en el Catàleg Nacional de Qualificacions.

La Fundación Laboral compta a Catalunya amb sis certificats de professionalitat de les famílies d’Edificació i Obra Civil, així com el d’Auxiliar de Magatzem. Així mateix, està en procés d’obtenir l’homologació de nous certificats de professionalitat relatius a activitats com l’Electricitat, Neteja d’espais i també certificats addicionals d’Edificació i obra civil, on per exemple, s’inclouen els mòduls formatius de pintura.

També s’està dotant al Centre de Formació ubicat a Tarragona d’aquelles instal·lacions i equips per obtenir en breu l’homologació en certificats de professionalitat de Jardineria, Neteja d’espais industrials. i soldadura, entre d’altres.

En el que va d’any 2017, la Fundación ha iniciat a Catalunya una intensa labor de col·laboració amb ajuntaments i institucions, destacant la formació de més de 200 alumnes de diversos grups pertanyents a plans d’ocupació de consistoris, per millorar la seva formació, amb una component eminentment pràctica, en oficis com paleta, electricista o pintor, així com formació en maquinària i construcció sostenible. La majoria de les accions formatives formaven part de mòduls de Certificats de Professionalitat.

Així mateix, és important ressaltar que el Centre de Formació de Badalona recentment s’ha homologat per impartir formació de “Legionel·la d’aplicació de productes fitosanitaris”

En la línia de col·laboració amb altres institucions, també s’han de subratllar els projectes duts a terme amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, a través dels quals s’ha desenvolupat un itinerari formatiu en BIM (Building Information Modeling), per a professors de Cicles Formatius d’Edificació i Instal·lacions, a través d’una prova pilot en tres instituts.

La Fundación també col·labora amb l’Ajuntament de Badalona, la Cambra de Comerç de Barcelona, en la labor d’Orientació Laboral, Formació i Inserció de Joves menors de 30 anys inscrits en programes de Garantia Juvenil, amb la Diputació de Barcelona per a dur a terme la formació interna en “Manteniments d’Edificis per a diversos col·lectius”, així com amb l’Institut de Normalització Lingüística de la Generalitat de Catalunya, per a poder informar a tots els nostres alumnes de les eines lingüístiques que ofereix aquesta institució i així facilitar als alumnes amb dificultats en l’idioma, que puguin accedir a aquesta formació.

El projecte Èpica i Singular amb la Fura dels Baus

Així mateix, un dels projectes innovadors en els quals ha participat la Fundación Laboral de la Construcción a Catalunya aquest any és el projecte Èpica i Singular, en col·laboració amb l’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació (IMPO), de l’Ajuntament de Badalona i la Fura dels Baus.. Mitjançant aquest projecte, la Fundación va impartir una formació de 140 hores, amb l’objectiu de dotar als alumnes de les competències necessàries per fer front a les demandes del mercat laboral en els sectors de la construcció, la logística, el comerç, els serveis a les empreses i el muntatge d’espectacles. Aquesta iniciativa va esser subvencionada pel Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya, en el marc dels programes de Garantia Juvenil.

Durant sis mesos, un total de 30 joves, es van formar en arts escèniques i audiovisuals i en diferents especialitats de la construcció, relacionades amb l’espectacle, com són els treballs verticals, muntatge d’estructures i bastides, etc.

En matèria de Seguretat i Salut, la Fundació compta amb el portal Líneaprevencion.com, on els treballadors i les pimes del sector troben un servei gratuït d’assessorament, en matèria de seguretat i salut a la construcció, i que compta amb guies on els usuraris poden trobar normativa, documentació tècnica en la matèria i consells preventius.

Reptes pel 2018

Pel proper any, la Fundación Laboral de Catalunya té com a projecte inaugurar dos Centres de Pràctiques Preventives (CPP), en cadascun dels seus centres, on es puguin mostrar des d’una perspectiva pràctica els riscos reals que els treballadors poden córrer a les obres i com prevenir-los, equipats amb els elements principals de les obres.

La Fundación ja compta amb 22 Centres de Pràctiques Preventives (CPP), en els seus 46 centres de formació distribuïts per tota Espanya.

De la mateixa manera, la Fundación Laboral de la Construcción s’esforça cada dia per fomentar la Ocupació de les persones del sector, posant a la seva disposició eines i serveis que ajuden a millorar les xifres d’inserció laboral. Així, una de les eines d’acreditació més valorades i instaurades en el sector, és la Targeta Professional de la Construcció (TPC – www.trabajoenconstruccion.com).

En l’actualitat més de 700.000 professionals ja la tenen. A més d’acreditar la formació en matèria de prevenció de riscos laborals, amb la TPC es demostra tant la qualificació com l’experiència professional en el sector de la construcció, certificant la formació rebuda de qualsevol altre tipus durant el desenvolupament professional. La Fundación és l’entitat encarregada d’implantar, promoure i divulgar la TPC.

Algun dels avantatges de comptar amb la TPC, són els cursos gratuïts on line de curta durada, borsa de treball, publicacions, descomptes en productes i serveis, etc.

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *