BUSCADOR

L’Assegurança de Defensa Jurídica per a empreses constructores i promotores

L’Assegurança de Defensa Jurídica per a empreses constructores i promotores

Les característiques específiques del sector de la construcció, on concorren una gran quantitat d’agents, generen una important conflictivitat: alta sinistralitat laboral, qüestions administratives (llicències), gran nombre d’empreses subcontractades, necessitat d’assegurances (RC, Tot Risc, Decennal), contractes de compra de material, de serveis, de subministraments…

Tots aquests factors fan que les empreses promotores i constructores necessitin un element més per la defensa dels seus interessos: l’Assegurança de Defensa Jurídica per a empreses promotores i constructores.

La protecció legal de l’empresa assegurada dóna cobertura a unes necessitats que representen una font de preocupacions cada cop més gran i ofereix una utilitat real.

Permet contractar unes cobertures que tant els mediadors d’assegurances com el sector de la construcció reclamen des de fa molt de temps, i que fins avui no existien en el mercat. També dóna l’oportunitat de contractar un paquet de garanties bàsiques, que ofereixen cobertura als problemes més usuals, i ampliar-lo amb cobertures opcionals, reforçant encara més la protecció legal de l’empresa promotora/constructora assegurada.

Cobertura de l’Assegurança:

-Assistència Jurídica Telefònica: Servei ARAG.
-Garantie defensa i reclamació: 6.000€ per sinistre (Despeses Jurídiques i Fiances).
-Termini de carència: 3 mesos (temes contractuals i administratius).
-Mínim litigiós: 300€ (determinades garanties).

Jori Armengol & Associats
Assessors en Assegurances del Gremi

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *