Jornada “10 anys del siniestre del Carmel”

Jornada “10 anys del siniestre del Carmel”

El dijous 19 de novembre la ACE (Associació de Consultors d’Estructures) amb la col·laboració de la UPC i amb el patrocini de l’empresa CONTRACTA va celebrar una sessió dedicada a l’anàlisi i reflexió del accident produït fa deu anys. Hi van participar 16 tècnics que van participar en la diagnosi, avaluació com a pèrits judicials dels danys i en el projecte i direcció de les obres de reparació. La sessió va tenir un especial interès per tots els agents que es dediquen a les intervencions en estructures i en la reparació de lesions. Van intervenir també representants de les empreses associades a la RiMe que van intervenir en les obres de reparació (CONTRACTA, TECNIQUES DE REHABILITACIÓ SL i REHAC SA).

Va ser molt interessant comprovar la valoració dels ponents dels mètodes d’intervenció en situacions d’emergència i en la necessitat d’especialització de les empreses constructores que treballen en edificis d’habitatges on, a més a més de resoldre problemes tècnics cal una especial sensibilització dels equips de treball cap a la situació de les persones que viuen i pateixen accidents que afecten a les seves llars.

No hi han comentaris

Publica un comentari