BUSCADOR

Informe PIMEC 2014 – Rehabilitació d’edificis. Un motor per recuperar l’activitat en un sector en crisi profunda

Informe PIMEC 2014 – Rehabilitació d’edificis. Un motor per recuperar l’activitat en un sector en crisi profunda

TENIU L’INFORME DISPONIBLE AL SEGÜENT ENLLAÇ: http://www.gremi-obres.org/index.php?option=com_flexicontent&view=category&cid=85&Itemid=115&lang=ca

A continuació, la nota de premsa que ha enviat PIMEC sobre l’informe:

PIMEC demostra que amb un programa de suport a la rehabilitació d’edificis de 500M€ es generarien 19.000 llocs de treball i un alça del VAB del sector del 13%

-La patronal creu que la rehabilitació d’edificis és el motor per recuperar l’activitat en un sector en crisi profunda
-El programa no suposaria cap cost per a l’administració

Barcelona, 15 de desembre de 2014. L’Observatori de la PIMEC ha elaborat l’informe “Rehabilitació d’edificis. Un motor per recuperar l’activitat en un sector en crisi produnda”, que analitza el sector de la construcció a Catalunya, que ha sofert des de 2008 ençà una de les caigudes d’activitat més espectaculars que es recorden: reducció del PIB d’un 35,8% en termes reals des de 2008 i caiguda de l’ocupació en un 54,7%.

La patronal entén que la rehabilitació és una activitat que resulta clau per a modernitzar el parc d’edificis de qualsevol país i per millorar les condicions de vida dels que els habiten. Seguretat, accessibilitat i eficiència energètica donen sentit a la rehabilitació i en fan una activitat d’interès públic. Addicionalment, la rehabilitació és una activitat molt intensiva en mà d’obra, amb efectes multiplicadors importants sobre la resta de l’economia, que permetria, a més, regularitzar una part de l’activitat del sector que opera en l’economia submergida.

A Catalunya, pràcticament la totalitat de les empreses de la construcció són pimes (99,9%) que ocupen el 94,8% dels treballadors i generen el 88,6% del VAB del sector segons les dades del darrer Anuari de la pime catalana. La rehabilitació és un tipus d’activitat amb un gran potencial per actuar de manera contracíclica dins el sector de la construcció, ja que el manteniment i la modernització d’edificis és una necessitat pràcticament constant, i també perquè exigeixen unes inversions relativament petites en moments en què es viuen majors dificultats econòmiques i creditícies.

PIMEC, a través d’aquest informe, en el que hi ha col·laborat el Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, proposa un programa de suport plurianual a la rehabilitació per import de 500 milions d’euros. Suposant que l’administració subvencionés el 50% de l’import de la rehabilitació d’edificis i que el percentatge d’inversió induïda sobre el total d’inversió acollida al programa fos del 60%, el programa proposat, de 500 milions d’euros, dóna tres resultats destacables:

-La generació de 19.000 llocs de treball (11.400 de directes i 7.600 d’indirectes).
-Cap cost per a l’administració. El programa generaria 508 milions d’euros (ingressos nous per IVA, IRPF, cotitzacions… i estalvis en les prestacions d’atur) enfront dels 500 invertits.
-Augment d’un 13% del VAB actual de rehabilitació.

 

 

 

Etiquetes:
,
1Pots comentar aquesta entrada

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *