IMPULS A LA RETIRADA D’AMIANT AMB LA FUTURA LLEI D’ERRADICACIÓ DE L’AMIANT

amianto

IMPULS A LA RETIRADA D’AMIANT AMB LA FUTURA LLEI D’ERRADICACIÓ DE L’AMIANT

La Generalitat de Catalunya continua endavant en la projecció d’una futura llei d’erradicació de l’amiant que anirà acompanyada d’unes partides de subvencions per a facilitar i promoure aquest desamiantat general del país.

És d’esperar, doncs, que en els propers anys es generi un augment d’aquestes activitats en les empreses del sector de la construcció que estiguin especialitzades en aquest àmbit, fet que és una bona notícia per la salut pública i l’activitat econòmica en general. Tanmateix, no podem oblidar que es generarà també un augment del risc d’exposició a pols d’amiant per part dels treballadors d’aquestes empreses, que dedicaran més hores de feina a aquest tipus de tasques, i també per la ciutadania de l’entorn on es desenvolupin les retirades d’amiant, que no van protegits per aquest risc.

Això, per si sol, ens fa pensar en el fet de la importància de la especialització de les empreses que participin en els desamiantats, tant per garantir la salut dels treballadors que participin a l’obra, com la dels ciutadans.

Aquesta especialització passa per adquirir experiència pràctica en els desamiantats, aprendre dels errors comesos o dedicar a aquestes tasques perfils d’operaris molt concrets i particularment curosos dels detalls; però també per una continuada conscienciació del risc i de la importància de no baixar la guàrdia, fins i tot si el treball amb amiant s’acaba convertint en una rutina degut a l’alta demanada de tasques d’aquest estil.

En aquest sentit, és bastant probable que la llei d’erradicació de l’amiant s’acompanyi d’altres regulacions en la línia de fer un “cribratge selectiu”, o una “pujada de llistó” en relació als professionals que es dedicaran a fer les retirades d’amiant, de forma que només els que acreditin una major expertesa i preparació puguin acabar fent la tasca. Potser s’establirà un escenari semblant al de França, a on hi ha molta exigència en els requisits per acreditar-se com a retirador d’amiant. Aquests requeriments provoquen que hi hagin molt poques empreses acreditades a França per a fer aquestes tasques, però també facilita la transparència, la sostenibilitat i la seguretat dels treballs que es realitzaran.

En tot cas, sembla que es dibuixa un futur augment de treballs de desamiantat arreu de la geografia catalana en els propers anys, el qual requerirà una major i millor preparació dels professionals que realitzaran aquestes tasques, i que comprèn tant els professionals de l’àmbit tècnic (arquitectes, enginyers d’estructures, tècnics municipals…), com els professionals del sector i de la seguretat i salut laboral.

Se’ns gira feina, és una bona notícia… però cal també estar molt preparats.

Rossend Prats Carrera

Director Tècnic de PREVINTEGRAL, S.L., Servei de Prevenció Aliè de riscos laborals col.laborador del Gremi

 

 

No hi han comentaris

Publica un comentari