Assegurances a Mida

Assegurances a Mida

Avui dia ja és possible assegurar una obra de reforma o rehabilitació amb una assegurança adaptada a les necessitats de cada circumstància. El panorama que es presenta al sector de la construcció assenyala una tendència clarament marcada per les intervencions en immobles ja construïts davant d’obres de nova execució. En aquest sentit, Asefa (Companyia d’Assegurances especialitzada en el sector de la Construcció), s’ha posicionat adaptant els seus productes a aquest nou escenari, oferint cobertures pensades per donar resposta a tot tipus d’intervencions en edificis preexistents: des d’un condicionament energètic o acústic fins a una consolidació o reforç estructural, amb garanties a tres o deu anys.

Avui dia ja és possible assegurar una obra de reforma o rehabilitació amb una assegurança adaptada a les necessitats de cada circumstància i amb una àmplia gamma de garanties complementàries, sota la modalitat d’Assegurança Decennal de Danys o Assegurança de Rehabilitació Triennal, producte exclusiu de Asefa .

L’abast de les dues propostes es centra en la cobertura dels danys materials sobre les obres executades i finalitzades, ja sigui durant un període de tres anys -en el cas de l’assegurança de Rehabilitació Triennal per a obres sense intervenció en elements estructurals (rehabilitació de cobertes o façanes, impermeabilitzacions, aïllaments tèrmics, redistribucions interiors, obres d’instal·lacions, etc …)-, o durant un període de 10 anys en el cas de l’assegurança Decennal de Danys, si els treballs inclouen actuacions sobre la fonamentació o estructura de l’immoble.

No hi han comentaris

Publica un comentari