El Gremi durant l’Estat d’Alarma per la contenció del Covid-19

Seu Gremi Constructors

El Gremi durant l’Estat d’Alarma per la contenció del Covid-19

Instal.lacions tancades i activitat formativa suspesa temporalment

Fruit de la propagació descontrolada del COVID 19, en data 16 de març de 2020 es va adoptar la decisió de mantenir les instal·lacions del Gremi tancades. De la mateixa manera, i seguint les indicacions governamentals, també vam
suspendre de manera temporal la nostra activitat formativa. Esperem poder reprendre-la el més aviat possible, ja sigui amb cursos presencials (si la situació ho permet) o amb alternatives virtuals. Tanmateix, durant aquestes darreres setmanes hem mantingut la prestació de serveis als nostres agremiats, donant especial atenció a les necessitats que la nova situació crea a les empreses i els seus treballadors.

En aquest sentit, davant l’allau de consultes sobre el coronavirus Sars-Cov-2, des del Gremi vam crear una secció web on hem publicat de manera gairebé diària informació a nivell estatal, autonòmic i municipal que ens arriben sobre novetats normatives i  recomanacions. A la web podeu trobar la secció al menú de dalt a l’esquerra del tot, amb el nom INFORMACIÓ SOBRE CRISI COVID-19.

Per accedir en aquesta secció informativa us demanaran la contrasenya del Gremi. Moltes d’aquestes notícies, les més destacades i urgents, també se us han enviat mitjançant una circular web. Igualment, a finals d’abril vam començar a enviar als agremiats avisos via whatsapp dels nostres comunicats, per facilitar la recepció i coneixement de la informació que enviem. Si sou agremiats i no els esteu rebent, i voleu fer-ho, ens ho podeu indicar a comunicacio@gremi-obres.org. Igualment, continuarem enviant tots els comunicats també via correu electrònic, com fins ara.


Posicionament i demandes del Gremi. Necessitat de mesures per protegir a treballadors i empreses, i per mantenir i recuperar el sector.

Durant aquestes setmanes el Gremi ha mantingut conversacions i negociacions amb empreses, altres entitats del sector i administració. També s’han continuat celebrant les reunions del Comitè Executiu de l’entitat. La lluita que s’ha portat a terme i en la que encara hi som és, primer, per assegurar-ne la protecció de la salut de les empreses i els seus treballadors; i segon, per comptar-ne amb els mecanismes necessaris per pal·liar els efectes de la crisi econòmica i de les mesures de contenció al sector de la construcció, i permetre la seva recuperació. Al respecte, el posicionament del Gremi es veu reflectit en els diferents comunicats que hem enviat al Govern estatal, a la Generalitat i a l’Ajuntament de Barcelona, proposant mesures de necessitat pel sector, i aplegant-ne també a altres
entitats sota el paraigües de la Confederació Catalana de la Construcció.

Resumidament, en un primer comunicat enviat el dimecres 25 de març, vam defensar la necessitat de decretar-se l’aturada de l’activitat en el moment de màxim contagi de l’epidèmia, per tal de preservar la salut d’empresaris i treballadors i poder les empreses emparar-se als mecanismes de recolzament previstos per altres sectors prèviament ja aturats. Posteriorment, en un segon comunicat, enviat el dilluns 6 d’abril, des del Gremi vam demanar la necessària implementació de mecanismes  econòmics i normatius per tal de què les empreses del sector puguin mantenir-se i recuperar-se un cop passi aquesta crisi.

Concretament, demanàvem les següents mesures:

1.Una tramitació àgil i eficient dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per causa de força major.
2.Supeditar l’ERTO al manteniment de la plantilla, no per sis mesos, sinó fins que finalitzi el termini del contracte  fixe d’obra i serveis vinculat a l’obra que hagi estat aturada.
3.Establir una protecció complementària per aquells autònoms que no es podien acollir al reial decret 11/2020, de 31  de març, però que s’havien quedat sense feines per l’aturada de les obres en les que participaven o perquè els  clients particulars no volien prosseguir les feines per por a un contagi.
4. Acordar una moratòria en el pagament dels impostos durant un termini de 6 mesos , i posteriorment permetre el  seu pagament fraccionat en funció de les circumstàncies per tal d’evitar el col·lapse de les empreses i que aquestes tinguin la necessària liquiditat.
5.La tramitació àgil i sense demores de les certificacions i factures emeses per les  empreses i el seu pagament en el terminis legalment establerts.
6.La tramitació i pagament de les indemnitzacions  derivades de la suspensió dels contractes d’obres garantint el pagament total de les despeses en els termes previstos  per la legislació.

A més a més, el 20 d’abril, amb una situació sanitària més optimista que la de setmanes abans, vam adreçar-nos a  l’Ajuntament de Barcelona per expressar la nostra preocupació per com la paralització de l’activitat en la construcció afecta greument la sostenibilitat de les nostres pimes i autònoms, posant en risc la seva continuïtat i l’ocupació dels
seus treballadors. Precisament i per l’especialització exigida en treballs de rehabilitació, millora de l’eficiència  energètica i conservació del patrimoni, moltes empreses han consolidat equips de treball que ara estan en risc.

Demanàvem a l’Ajuntament, en aquesta carta, una reconsideració de la interpretació restrictiva de la SND 340/2020, cap a una interpretació moderada i ajustada, possibilitant l’activitat sempre que es compleixi amb les  condicions indicades a l’ordre.

També vam aprofitar per traslladar-li que com a col·lectiu i ciutadans de Barcelona, també és motiu de la nostra  preocupació la situació que es presentarà a la sortida de la crisi, amb la necessitat d’implementar mesures que permetin una reactivació del sector de la construcció i que retorni la feina a tots els treballadors que ara l’han perdut.  Igualment, oferíem la nostra col·laboració i que suport a la necessària iniciativa de preparar i implementar  un pla per la reactivació del sector.

Adjunt a la carta, proposàvem un paquet de deu mesures que des del Gremi  estimem necessàries i raonables per reactivar el sector a Barcelona. Les següents:

1.Represa immediata i progressiva de les obres aturades amb respecte a les instruccions donades per les autoritats competents.
2.Liquidació de les certificacions/ factures pendents i valoració, certificació i pagament dels costos derivats de la paralització de les obres.
3. Revisió i modificació de la restrictiva interpretació de l’ordre SND 340/2020 de 12 de març que regula l’activitat de la construcció en edificis existents habitats, interpretació que dificulta “de facto” l’activitat.
4. Reactivació de l’activitat administrativa i de gestió de l’Ajuntament, així com la de les entitats vinculades. Agilitzar la tramitació de permisos, llicències i processos de licitacions d’obres.
5. Publicació del programa de licitacions per facilitar la organització dels licitadors. Licitació de les obres programades pels diferents organismes.
6. Revisió i modificació, amb interpretació oberta, raonable i socialment responsable, dels criteris d’ús de diferents espais en el parc construït. Canvis d’ús en habitatge i locals.
7. Convocatòria immediata dels ajuts per la rehabilitació i millora  de l’eficiència energètica en edificis d’habitatges.Revisió de les clàusules per ampliar els ajuts a més edificis i beneficiaris i combinar-ho amb revisió de la fiscalitat. Simplificació substancial de les condicions.
8..Convocatòria immediata d’ajuts per la millora de l’interior d’habitatges (manteniment, habitabilitat i millora de l’eficiència energètica). Ajuts basats en desgravacions i vinculats a certificació energètica.
9. Vinculat a les propostes 6 i 7: promoure activament una reducció de l’IVA en les obres de reforma i rehabilitació.
10. Afavorir la col·laboració públic-privada en els projectes de reforma i rehabilitació necessaris per la millora de la condicions de vida dels ciutadans amb una substancial carga administrativa i financera.

Aquests diferents comunicats del Gremi dirigits als governs de l’Estat, de la Generalitat i de l’Ajuntament de  Barcelona, mostren posicionaments compartits en línies generals amb altres entitats de la Confederació Catalana de  la Construcció, així com amb la Confederació Nacional de la Construcció i altres entitats representatives del sector de la construcció que també han mostrat la seva preocupació per la situació i proposat mesures als diferents governs.

Amb més o menys encert, moltes d’aquestes reivindicacions fetes des de les entitats empresarials han definit i impulsat noves normatives i mecanismes que troben respostes als diferents problemes que ha comportat, comporta i comportarà la situació.

Cal afegir que també vam mostrar, i mostrem, la nostra solidaritat amb tots els afectats per la pandèmia, pacients i familiars, i traslladem el nostre condol als familiars de les víctimes. Traslladem també la nostra gratitud a tot el personal sanitari i voluntaris, sense distinció, que d’una forma exemplar i, en primera línia, estan atenent als afectats. Gratitud extensiva a aquell gran gruix de persones desconegudes, i sovint invisibles, que sense ells i elles no s’aconseguiria mai sortir d’una situació tan excepcional com la que estem vivint.


Reunió de la RiMe del passat 14 d’abril i Webinars per agremiats

Durant aquests dos mesos d’estatd ’alarma són moltes les empreses que ens heu fet arribar directament els vostres dubtes i comentaris sobre la situació. Així mateix, el passat 14 d’abril vam poder mantenir una reunió de la Comissió  RiMe per videoconferència.

La reunió va ser convocada d’urgència arran l’aprovació de l’Ordre SND/340/2020, de 12 d’abril, amb la qual es sspenien les obres d’intervenció en edificis existents en què hiu hagi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no treballadores de l’obra.

A banda de qüestions directament relacionades a la nova ordre, les empreses també van poder compartir com estaven manegant la situació amb les seves plantilles i les seves obres. Algunes han fet Ertos als seus treballadors, altres no. Algunes han hagut de deixar moltes a obres a mitges a l’espera de la represa de la normalitat, i d’altres en canvi han pogut mantenir les seves obres al no incidir en els condicionants indicats per les autoritats per aturar l’activitat.

En tot cas, unes i altres van coincidir en la incertesa que pateixen, en la voluntat de conciliar les necessitats econòmiques de l’empresa amb les dels seus treballadors. Més endavant, durant la primera quinzena del mes de maig vam celebrar tres webinars per tal que els agremiats tinguéssiu informació de primera mà dels vostres assessors sobre qüestions fiscals, laborals i preventives. A cadascuna de les sessions els participants van també
poder preguntar els seus dubtes als especialistes del Gremi. A data de publicació d’aquesta revista estem mirant de planificar noves sessions per videoconferència, que s’afegirien a la ja programada RiMe del dia 4 de juny.


Compres conjuntes del Gremi: Equips de Protecció Individual per evitar el contagi per Covid-19 a les obres

L’alta i creixent demanda a nivell  mundial d’Equips de Protecció Individual (mascaretes, guants, bates, pantalles, …) per minimitzar riscos de contagi per Covid-19, fa que moltes empreses agremiades estiguin tenint problemes per  adquirir suficient material de protecció per a les seves plantilles, i sovint si ho aconsegueixen és a preus elevats, el que tenint en compte l’efímera validesa d’aquests equips, comporta i comportarà importants despeses per les  empreses.

Davant d’aquesta situació, en previsió de què la situació es perllongui, i fins i tot, que hi puguin haver rebrots en els pròxims mesos o anys, des del Gremi a començaments de maig vam començar a oferir la possibilitat de
fer-ne compres conjuntes i massives d’Equips de Protecció Individual per tal d’intentar accedir a preus i possibilitats que no s’aconseguirien fent demandes individuals de menor import. Les primeres comandes ja han estat entregades a les empreses agremiades que ens ho van demanar, i tenim previst continuar organitzant noves compres conjuntes de forma periòdica en funció de la situació social i sanitària així com de les vostres demandes de material, i si són suficients per poder-ne fer compres massives a preus econòmics i bones condicions. Us continuarem informat sobre aquestes compres mitjançant correus electrònics.


COMENTARIS I CONSULTES DELS AGREMIATS SOBRE COM ESTAN MANEGANT LA CRISI

Aprofitem per a recordar-vos que per a qualsevol comentari o consulta que tingueu relacionat amb la vostra activitat i les diferents mesures i possibilitats derivades de la lluita contra el Covid-19, ens ho podeu fer arribar a info@
gremi-obres.org. També agrairíem si ens féssiu comentaris sobre com porteu la situació a la vostra empresa o
fent-nos propostes per poder-les compartir amb la resta d’agremiats. També, recordem, restem a la vostra disposició per respondre els dubtes el més aviat possible.

En aquest sentit, us recordem també com compteu amb un equip d’assessors especialitzats als quals derivem consultes que ens envieu per tal que tingueu resposta d’especialistes.

No hi han comentaris

Publica un comentari