Fons europeus per impulsar la rehabilitació d’habitatges

Rehabilitació edificis

Fons europeus per impulsar la rehabilitació d’habitatges


Josep Gassiot Matas, President del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques


Els Fons Europeus per a la Recuperació Next Generation UE (NG) han despertat expectatives en tots els àmbits econòmics i el Mecanisme de Recuperació y Resiliència (MRR) ha concretat la distribució dels recursos esperats. En una entrevista precedent la Sra. Mª Angeles Asenjo, directora del Departament Internacional de la Confederación Nacional de la Construcción, aporta una informació valuosa que hem de considerar.

Per part del Gremi hem treballat per intentar fer arribar als responsables de les diferents administracions implicades les nostres inquietuds i les necessitats que cal atendre en el nostre sector. Sortosament, és unànimement acceptada la incidència positiva de la renovació d’habitatges i d’edificis públics en la seguretat i salut dels ciutadans. La publicació del document de la Comissió Europea titulat Onada de renovació d’edificis així ho confirma.

Impacte dels Fons Next Generation al sector

La pandèmia ha paralitzat gran part de l’activitat econòmica. La construcció fins ara ha sigut dels sectors menys afectats i com sempre el nostre sector viu les crisis amb retard. S’han acabat les obres iniciades, però la paralització i el posterior alentiment de les administracions dificulten la reactivació de l’activitat. La presa de decisions a les Comunitats de Propietaris es retarden per la prohibició de reunions i les alternatives basades en la digitalització no acaben de funcionar. Les licitacions públiques estan als nivells més baixos des de fa dècades. Si les administracions són lentes en la presa de decisions i els privats estan quasi paralitzats… com podrem gestionar els fons (NG) i la seva concreció en els Plans MMR ?

Es necessari, per evitar el tancament de nombroses PIMES, que en el segon semestre d’enguany es licitin obres de rehabilitació i es convoquin paquets de subvencions en la línia dels fons. No s’hauria d’esperar al 2022 i les administracions podrien realitzar convocatòries pont esperant la concreció de l’atribució dels fons europeus i de les condicions requerides per la seva execució.


Però què demana el Gremi per concretar en relació als fons NG?

– Definir les condicions per accedir als ajuts per la renovació d’habitatges. Els requeriments han de ser adaptats a la realitat dels edificis existents i a les possibilitats dels seus propietaris i ocupants.

– Simplificar els tràmits administratius i de gestió que avui condicionen els projectes de rehabilitació i renovació dels habitatges. Establir “finestretes úniques” que coordinin les gestions dels projectes i ajudin als ciutadans.

– Establir acords de col·laboració entre administracions i col·legis professionals i gremis per tal que aquets puguin actuar com agents assessors i col·laboradors per impulsar projectes de millora dels habitatges. Cal aprofitar l’experiència acumulada de molts anys de feina en aquest àmbit que ara cal ampliar i millorar especialment amb la incorporació de més recursos i noves tècniques més eficients.

– Cal demanar que el finançament dels ajuts no caigui sobre les empreses constructores. Una interpretació molt restrictiva de la legislació sobre subvencions ha fet que fins ara les obres de millora d’habitatges es financin en part amb el crèdit del constructor. Les disposicions sobre els fons NG haurien d’esmenar aquesta situació amb les exigències de control necessàries però evitant que es cobrin en terminis inadequats.

– S’ha de posar en valor l’esforç de les empreses especialitzades en rehabilitació per incorporar noves tècniques que milloren el comportament passiu dels edificis en l’aspecte energètic i que fan ús d’energies renovables en el parc d’habitatges.

Al Gremi portem molts anys apostant per l’especialització en renovació, rehabilitació i manteniment dels edificis. En aquesta lluita, comptem amb la Comissió RiMe, amb el grup Impulsar la Rehabilitació, així com amb els segells Consta (responsabilitat empresarial) i Recons (gestió de residus). Totes elles són iniciatives per reivindicar la professionalitat i l’especialització en aquest sector de la construcció
En aquesta línia treballem també per exigir que s’actuï sense dilacions, que s’aprofiti l’experiència acumulada en el sector, amb exigències de millora, amb realisme i agilitat i evitant la burocratització que tant mal ens ha fet.

No hi han comentaris

Publica un comentari