El Gremi participa al projecte Emplea Lab, de Foment del Treball i la Fundación CEOE

El Gremi participa al projecte Emplea Lab, de Foment del Treball i la Fundación CEOE

Des del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques hem signat un acord de col·laboració amb la Fundación CEOE, mitjançant Foment del Treball, per participar en el projecte pilot Emplea Lab. Un projecte engegat pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions i finançat amb fons europeus del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, on també participa de forma activa Càritas. Aquest projecte només es porta a terme a onze províncies de l’estat entre les quals estan Barcelona i Girona, Menorca, Cuenca, Valladolid, Albacete, León o Lugo.

Són conegudes les xifres de les persones en situació d’atur. Però també coneixem les dificultats del nostre sector per trobar les persones amb el perfil idoni, amb la preparació requerida, els coneixements, o les acreditacions de capacitació necessari per incorporar-se al lloc de treball.

Per aquest motiu un dels objectius de la projecte Emplea Lab és la pròpia prospecció directa del mercat laboral a la província de Barcelona per detectar les vacants laborals. És a dir, conèixer les necessitats de personal de les empreses en aquest moment actual. Es fa necessària una instantània real d’allò que necessiten les empreses, vacants, el nombre de vacants, quina preparació se’ls demana… I tot això amb una informació directa procedent de la pròpia empresa.

Quina és l’operativa?

En el nostre cas, des del Gremi traslladem a les empreses un enllaç a un breu formulari on consten unes bàsiques preguntes de les places laborals a cobrir, descripció, tipus de jornada, formació… Cal omplir un formulari per cada vacant.

Aquesta tasca de prospecció empresarial té l’objectiu d’aconseguir acords de col·laboració amb empreses i conèixer ofertes de feina vacants al territori per facilitar-ne la inclusió laboral. La Fundació CEOE, en coordinació amb els serveis de Càritas, realitzarà la fase d’intermediació laboral, coordinarà ofertes de feina i derivarà als participants convenients. Això tindrà a més com a resultat un diagnòstic de les necessitats laborals reals que hi ha a Catalunya.

Al llarg d’aquest any 2023, la Fundació Adecco, està seleccionant grups de persones voluntàries que estan percebent el Ingreso Mínimo Vital de l’Estat. Adecco en fa la selecció, després Cáritas, mitjançant l’empresa Formació i Treball, en fa la formació-reciclatge. Es tracta d’una sèrie d’hores de tutories personalitzades, orientació laboral, formacions grupals, hores de formació bàsica digital (xarxes, correu electrònic…). La majoria d’aquestes persones compten una experiència laboral adreçada a cobrir vacants com a ajudants de cuina, transportista, logística, construcció, mossos de magatzem, comerç, neteja, hostaleria…

Quins beneficis té per a les empreses.

L’empresa es beneficia de les bonificacions i/o reduccions per la contractació de persones en situació d’atur de llarga durada o de més de 50 anys, depenent dels supòsits. A més a més, les empreses podran sol·licitar el Segell d’Inclusió Social. El SIS és un distintiu públic de l’Administració General de l’Estat amb què es distingeix les empreses que desenvolupin actuacions que contribueixin al trànsit de les persones beneficiàries del Ingreso Mínim Vital, des d’una situació de risc de pobresa i exclusió a la participació activa a la societat.
Valor afegit d’aquest projecte davant d’altres. El projecte Emplea Lab preveu que la persona contractada compatibilitzi el nou salari de l’empresa amb una part Ingreso Mínimo Vital durant un període de dos anys. És a dir, seguirà cobrant entre un 60 i un 80 % de l’ajuda de l’Estat que venia cobrant fins ara. Sense cap mena de dubte, un bon incentiu per consolidar la reincorporació al mercat laboral i un assoliment de l’estabilitat tant personal com empresarial.

Com participar.

Només cal emplenar un qüestionari senzill en el qual indicar el lloc o llocs de treball vacants que hi hagi a l’empresa amb independència del tipus que sigui. El qüestionari és digital, i podreu accedir senzillament a través del següent enllaç:

FORMULARI PER EMPRESES. DESCRIPCIÓ DE VACANT

No hi han comentaris

Sorry, the comment form is closed at this time.