Euroconstruct, desembre 2015

Euroconstruct, desembre 2015

Aquest matí l’l’Institut de Tecnologia de la Construcció (ITeC) ha presentat l’informe Euroconstruct d’hivern. El creixement global d’Europa ha estat d’1,6%.

L’informe conclou amb una una idea lleugerament optimista: per fi hem deixat enrere la crisi, tot i que encara resta molt per aconseguir-ne els nivells productius anteriors al 2010, sobretot a països com Itàlia, Irlanda i Espanya. És per això que Francisco Diéguez, director general de l’ITeC, a la presentació de l’acte ha afirmat que “ja no podem parlar de crisi, tot i que la seva ombra encara es projecta sobre la construcció europea”.

L’informe d’hivern d’Euroconstruct, fruit de la reunió a Budapest dels 19 instituts europeus que habitualment conformen aquest estudi bianual (l’ITeC s’encarrega del mercat espanyol), indica com al 2015 el creixement global d’Europa ha estat d’1,6%, mentre que al 2016 s’espera que sigui d’un 3%, al 2017 d’un 2’7% i al 2018 només d’un 2%, a causa de l’esgotament dels sectors amb més empenta als darrers anys: l’alemany i el britànic.

Així mateix, tal com pot veure’s al gràfic inferior, al 2017 el sector de la rehabilitació i de l’habitatge de nova planta ja creixeran per sobre dels nivells de 2011, assolint-ne màxims històrics a països com Regne Unit. Per contra, el sector de l’enginyeria civil i de la construcció no residencial tindran un creixement menys contundent però igualment significatiu.

Europa_esp

Un altre gràfic interessant de l’informe Euroconstruct refereix a la situació del sector segons els països. Segons l’estadística, només Eslovàquia encara restarà en recessió durant el 2016.

Paises_esp

Al gràfic anterior, podem veure com Irlanda tindrà el repunt més destacat d’Europa, seguit per Polònia -amb un parc d’habitatges encara deficitari-, i Espanya, que ha crescut un 2,4% al 2015 i del que s’espera que creixi un 4,4% al 2016, un 4% al 2017 i un 3,3% al 2018. Tal com ha afirmat a la presentació el Sr. Josep R. Fontana, cap del departament de mercats de l’ITeC, “el mercat espanyol de la construcció arrossega una davallada que fa que els percentatges de creixement no siguin més que un primer pas per a un lent procés de recuperació del sector”.

España_esp

Al gràfic anterior podem veure com el creixement del sector de la rehabilitació es capdavanter a Espanya, tot i que encara té un volum de producció molt inferior a altres països europeus com França o Alemanya.

1Pots comentar aquesta entrada
  • admin
    Publicat a les 12:02h, 27 gener Respon

    La propera reunió d’Euroconstruct es realitzarà a la seu de l’ITeC

Publica un comentari