BUSCADOR

Esmorzar de la RiMe – 19 de novembre de 2015

Esmorzar de la RiMe – 19 de novembre de 2015

El darrer 19 de novembre la Comissió de la RiMe va reunir-se a la seu del Gremi per informar i debatre sobre diferents aspectes d’interès relacionats amb la rehabilitació d’habitatges a Barcelona.


Reunió institucional amb el Sr. Josep Maria Montaner, regidor d’habitatge de l’Ajuntament Barcelona

La reunió, que va iniciar-se a les 9 del matí, va obrir-se amb les conclusions de la trobada amb el nou regidor d’urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, el Sr. Josep Maria Montaner.

El Sr. Josep Gassiot, president de la RiMe, va indicar com el canvi polític i de plantejament urbanístic està provocant l’habitual lentitud que acostumen a comportar aquests canvis en el consistori, per la qual cosa ajuntament i tècnics administratius encara estan en fase de planificació de les actuacions. En tot cas, la intenció del nou govern seria fer un replantejament de les polítiques d’habitatge en base a mobilitzar més recursos a polítiques socials.

Segons va afirmar el Sr. Josep Maria Montaner a la reunió mantinguda,  es preveu que la rehabilitació tingui un pes molt important. En aquest sentit, Montaner va mostrar-se partidari de continuar en la línia de les subvencions a la rehabilitació d’habitatges del 2015, donat l’èxit de la convocatòria (43 milions d’euros de subvenció, generant-ne al voltant d’entre 150 i 160 milions d’euros en obres).  Així mateix, el Sr. Gassiot va indicar als constructors assistents que encara són a temps per enviar les seves peticions d’ajuts, donat que resten 8 milions de pressupost per assignar com a subvencions. Igualment, el Sr. Gassiot va recordar que si hi ha cap desavinença burocràtica, el Gremi pot fer d’intermediari amb l’ajuntament per tal de trobar una solució amb celeritat.

Un altre aspecte que es va destacar de la trobada mantinguda amb el Sr. Montaner, van ser les intencions de l’ajuntament respecte les bases de la convocatòria per els ajuts del 2016. Segons es va anticipar, no hi hauran gaires canvis per tal de continuar amb la bona línia de la convocatòria del 2015, tot i que s’està estudiant relaxar les exigències per optar als ajuts en qüestions d’eficiència energètica. A canvi, es primeria amb un major percentatge de subvenció aquelles obres que assolissin paràmetres òptims d’eficiència energètica.

Respecte les actuacions previstes pel consistori en quant a polítiques socials d’habitatge i rehabilitació d’habitatges, la comissió va ser informada de la voluntat de l’ajuntament d’augmentar el parc públic d’habitatges de lloguer social per facilitar als ciutadans l’accés a l’habitatge, seguint el model d’altres capitals europees com per exemple Viena. Per tal objectiu, es plantegen tres actuacions, les quals foren explicades per la gerent del Gremi, la Sra. Mercedes Polo:

 

-Subvencions del 100% amb una limitació de 10.000 € per rehabilitar habitatges destinats a lloguer social.

-Canvis d’ús. Subvencions per transformar locals comercials per destinar-los a habitatges.

-Subvencions per rehabilitar edificis sencers a canvi de l’entrega d’habitatges per incorporar-los al parc d’habitatges municipal.

Finalment, es va recordar la possibilitat de les empreses de la RiMe d’inscriure’s a la llista de constructores interessades en rehabilitar aquests habitatges. El Sr. Gassiot va recordar que aquesta llista és entregada als propietaris interessats en fer una rehabilitació d’aquests tipus.


Conveni col·lectiu. Taules salarials 2016

La segona part de la reunió fou dedicada a recordar als assistents que el 31 de desembre d’enguany perd eficàcia la suspensió de la reducció del 5 % del cost salarial, motiu pel qual l’1 de gener els salaris recuperen aquesta quantitat. Hom informa que, per tal d’evitar els perjudicis que es deriven d’aquesta situació, la patronal –Gremi, Cambra de Contractistes i Associació de Promotors- va proposar revisar el Conveni Col·lectiu de Treball de la Indústria de la Construcció i Obres Públiques de la Província de Barcelona.

En el debat obert sobre aquest punt, els empresaris han demanat a la comissió RiMe, la possibilitat de que se’ls faciliti una guia d’actuació per gestionar la inaplicació del conveni en les seves empreses, ja que consideren que els salaris que fixa el conveni estan molt per sobre de lo que el mercat actualment absorbeix.

Així mateix hom informa de que es va aprovar el calendari laboral del 2016.


A més a més dels temes anterior, durant la reunió també s’han comentat els següents aspectes:

– Competència deslleial a les obres mitjançant contractes a temps parcial. A raó de la reunió mantinguda pel Gremi amb la Inspecció de Treball, la Sra. Polo ha informat que aquest organisme està fent inspeccions per tal d’identificar empreses que actuen fraudulentament, fent altes de treballadors amb contractes de temps parcial, quan en realitat estan treballant a temps complert. Aquest parany de competència deslleial és perseguit per la Inspecció de Treball igual que també la pràctica dels “falsos autònoms.

-Calendari dels esmorzars RiMe. Per tal de facilitar l’assistència a les reunions de la Comissió RiMe, s’han fixat tres reunions pel 2015 les quals es pretén que siguin inamovibles: el 14 d’abril, el 21 de juliol i l’1 de desembre. Tanmateix, es preveu programar reunions extraordinàries de caràcter instrumental quan sorgeixin qüestions d’interès pels membres de la comissió (nous ajuts, legislació, etc.).

-Acte de celebració dels 10 anys de la RiMe. Segons s’ha informat a la reunió, des de la RiMe hi ha la voluntat d’organitzar una visita a la Fundació Joan Miró, per celebrar els deu anys de la posada en marxa de la comissió. Altrament, aquest acte seria una oportunitat per mostrar a altres entitats i membres del sector el treball de l’organització. Es preveu que es celebri durant la primavera de l’any vinent.

-Bloc Rehabilitació. La Sra. Natàlia Codina, Cap del departament de Marketing i Comunicació del Gremi, per finalitzar la reunió, ha explicat les utilitats del Bloc del Gremi especialitzat en temes de rehabilitació i manteniment d’edificis i habitatges, així com les utilitats i beneficis que les empreses de la comissió poden obtenir, utilitzant la plataforma per fer difusió de la seva activitat, tal i com ho han fet darrerament dues empreses rehabilitadores, membres de la comissió (entrades d’Accés Vertical i Construcciones y Reformas Galicia). Segons ha explicat la Sra. Codina, precisament  un dels objectius de les plataformes de comunicació que disposa l’entitat, és donar veu als socis del Gremi mitjançant peces informatives que poden adoptar el format que millor convingui en cada cas (reportatge, entrevista, vídeo, noticia, etc.).

Conclou el Sr. Puig informant de les darreres modificacions normatives en matèria de contractació pública.

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *