BUSCADOR

Els llargs períodes de pagament amenacen  la recuperació del sector de la construcció 

Els llargs períodes de pagament amenacen  la recuperació del sector de la construcció 

La crisi econòmica de 2006 va marcar unabans i undesprés per molts els sectors de  l’economia, però sense cap mena de dubte, el sector de la construcció va ser el que  en va sortir més mal parat. La crisi a Espanya va tenir un impacte més que  significatiu en el sector, que es trobava en màxims històrics, caient el 2013 a mínims també històrics.

Segons l’informe d’Euroconstruct de novembre de 2018, des de finals de 2015 observem una lleugera recuperació gràcies a l’evolució favorable de la situació de l’economia global que s’ha anat consolidant fins al punt que es calcula que els nivells de construcció residencial tornaran a estar als nivells precrisi. Tot i això, els altres tipus de construcció romandran en un creixement més moderat durant els pròxims anys.

En els últims mesos hem pogut llegir a diversos mitjans i associacions professionals com l’AGV (Asociación de Gestores de Vivienda) que un dels principals reptes del sector està en la manca de mà d’obra qualificada. Aquest fet té una conseqüència directe en el potencial de creixement del sector i s’està constatant que està impedint tirar projectes endavant. Molts dels professionals que existien abans de la                  crisi han canviat de sector i no s’han estat formant nous professionals, ja que no hi havia el nivell de demanda que hi ha actualment. Per altra banda, també hem pogut constatar en diverses fonts oficials com CEPYME que el sector de la construcció pateix el període mitjà de pagament per part dels proveïdors més elevat, en una mitjana de 99,1 dies.

Aquest punt és clau, ja que la demora en el pagament es veu per la majoria d’empreses com un dels principals problemes que limiten les  possibilitats de creixement i afecten directament a les capacitats de tresoreria i  desenvolupament de les empreses.

El sector es troba actualment en una mitjana nacional de quasi 100 dies de període mitjà de cobrament, sent el sector de l’economia amb un període de cobrament més elevat. La manca de crèdit bancari i l’aparició de noves alternatives de finançament no bancari porten a les empreses a veure en el Factoring i el Confirming un excel·lent mecanisme per solucionar aquests llargs períodes de cobrament.

Si les empreses constructores volen consolidar la recuperació del sector és clau que es trobin solucions a aquests dos problemes. La falta de mà d’obra qualificada  sembla un repte de difícil solució a curt termini però el finançament del circulant és un problema que les empreses poden solucionar avui mateix sense haver de passar pel banc gràcies a l’aparició de noves fonts de finançament alternatiu.


Article escrit per Ignacio Gassó
Consultor Senior de Finançament a NoviCap 

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *