Eleccions de la Cambra de Comerç, del 15/09/2023 al 20/09/2023

Eleccions de la Cambra de Comerç, del 15/09/2023 al 20/09/2023

Veure infografia de les eleccions en PDF clicant aquí (amb millor resolució i accés als enllaços)


Com molts sabeu, el darrer mes de maig es van convocar eleccions a les Cambres de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya a través de la Resolució EMT/1614/2023, de 8 de maig, de convocatòria d’eleccions per la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya. Durant el mes de juny s’han anat presentant i proclamant les candidatures que concorreran a les eleccions per ocupar les vocalies del Ple de les diferents Cambres i el mes de setembre tindran lloc les eleccions.

Des del Gremi us animem a participar-hi, tenint en compte que es tracta d’un espai propi del sector empresarial i que cal que siguin els mateixos empresaris qui l’ocupin.

Podran exercir el vot totes aquelles persones, físiques o jurídiques, que desenvolupin activitats comercials, industrials, de serveis o navilieres dins de la demarcació cameral i que figurin en el cens electoral de la Cambra corresponent.

Mitjançant el vot podreu escollir les vocalies representatives dels sectors empresarials que es troben distribuïdes per grups i categories. Cada persona física o jurídica votarà el membre del grup i categoria on s’inclogui el seu epígraf de l’IAE.

Per exercir el vot caldrà que tingueu en compte el següent:

  • Comprovar que esteu al cens de la Cambra
  • Revisar en quin grup o categoria es troba la vostra activitat per tal de conèixer quin candidat o candidata heu de votar
  • Decidir si voleu exercir el vot en remot o presencial
  • Tenir la documentació a punt.

Les votacions dels membres de les Cambres elegits per sufragi tindran lloc en les següents dates:
Vot remot: Del 15 de setembre a les 9:00 h fins al 19 de setembre a les 9:00 h.
Vot presencial: 20 de setembre de 10:00 h a 17:00 h a qualsevol dels col·legis electorals de la demarcació de la Cambra.

Cal tenir en compte que aquest cop la delegació de vot està prohibida, independentment que el vot s’exerceixi de manera remota o presencial. Cal destacar que en les eleccions actuals es presenten dues empreses del Gremi, Vesta i Comsa, dins de la candidatura de Va d’Empresa.

Per qualsevol dubte, restem a la vostra disposició, al correu info@gremi-obres.org

No hi han comentaris

Sorry, the comment form is closed at this time.