BUSCADOR

Els perills de l’economia submergida a la construcció

Els perills de l’economia submergida a la construcció

L’entrada al blog d’avui és per tornar a assenyalar un problema que molts consideren estructural i el donen per impossible, deixant que proliferi sense els impediments necessaris. Ens referim a l’economia submergida en el sector i a les pràctiques irregulars que comporta, que suposen riscos i perjudicis per a la societat.

Un exemple és el de la fotografia, del qual darrerament ens va informar una empresa agremiada i que vam comunicar al Departament de Treball. Correspon al carrer Aragó de Barcelona. Tal com es veu, es constata una manipulació irregular de fibrociment a una de les vies públiques més transitades de la ciutat amb el risc que això suposa. Una mala pràctica tan visible i descarada, que s’intueix certa sensació d’impunitat per part dels seus responsables…

La importància de la prevenció de riscos

No respectar la prevenció de riscos a la construcció comporta conseqüències que poden ser gravíssimes. Activitats altament perilloses són la manipulació d’amiant, el qual pot produir malalties greus com són el càncer de pulmó, l’asbestosis i mesoteliomes; els treballs de demolició, utilitzacions de determinants productes químics i maquinàries,o el contacte amb agents perillosos com és l’electricitat o l’aigua.

Manipulació irregular de fibrociment a una de les vies públiques més transitades de la ciutat Click To Tweet

En tot cas, qualsevol feina a l’obra comporta un gran risc si no es respecta la prevenció de riscos. Darrera d’aquest llistat d’actuacions  notablement perilloses,  també trobem altres riscos, com poden ser caigudes per manques de proteccions o accidents amb eines manuals, dels quals només una empresa responsable pot garantir la seva prevenció.

Per tot plegat, cal una vegada més reivindicar la professionalitat dels treballadors de la construcció en front de treballadors i empreses il·legals, com els de l’obra de la fotografia, que representen un problema contra el qual cal un control contundent compaginat amb un pla de xoc que permeti aflorir l’economia submergida o senzillament barrar-li el pas. Propostes? Les següents segur que ajuden:

  • Baixada de l’IVA en actuacions de rehabilitació, del 21% al reduït del 10% o al 4 % super reduit.
  • Difusió de campanyes informatives on s’indiquin els avantatges de treballar legalment així com les responsabilitats jurídiques i penals que comporta tant l’exercici de pràctiques fraudulentes com la seva contractació. Responsabiltats que afecten també a propietaris que contracten amb empreses ilegals.
  • Requerir la identificació del constructor que efectua les obres en un lloc visible on es faci l’obra, amb l’obligatorietat d’informar del nom de l’empresa, el número de llicència i el nom del promotor.
  • Incrementar els controls i vigilància sobre l’economia submergida, fent un seguiment de les obres de rehabilitació i millora d’edificis amb el suport de la policia local.
  • Reducció de l’exagerada regulació normativa, per fer les llicències més accessibles.
  • Potenciar l’homologació de les empreses petites que realitzin obres, amb la finalitat de fomentar la responsabilitat social i lluitar contra l’economia submergida al mateix temps que es protegeixen els drets dels consumidors.

En aquest sentit, destaquem també el registre CONSTA i les activitats dels Gremis com eines per l’ordenació del sector i la millor protecció dels drets dels ciutadans.

 

 

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *