BUSCADOR

Com prevenir la dermatosi professional

Com prevenir la dermatosi professional

Diàriament en el món de la construcció s’utilitzen gran varietat de productes químics. Cap d’aquests productes és totalment inofensiu per a la seguretat i salut dels treballadors, i concretament alguns d’ells són agressius per a la pell.

Segons l’efecte que produeixen sobre la pell es poden classificar en:

-Corrosius: cremades químiques
-Irritants i/o sensibilitzants: la lesió no és sempre immediata, en alguns casos cal un contacte continuat amb el producte

Aquestes lesions a la pell es coneixen genèricament com a dermatosi professional. A banda del contacte amb productes químics, altres factors que poden afavorir la dermatosi són:
-Treballs en humit
-Agents biològics (plantes i/o bacteris)
-Vibracions (originades per equips com trepants, martells percutors, etc.) o radiacions (treballs de soldadura)
-Abrasions a la pell de les mans (manipulació de materials i productes sense guants)

COM PODEM EVITAR LA DERMATOSI PROFESSIONAL?

Productes químics:

-Coneixent els productes químics, la principal font d’informació són les Fitxes de Dades de Seguretat que ens ha de proporcionar obligatòriament el fabricant o distribuïdor del producte
-Buscar al mercat productes que ens permetin substituir els que estem utilitzant per d’altres amb una menor agressivitat cap als treballadors
-El vostre servei de prevenció us pot ajudar a decidir entre diferents productes químics, indicant quin és el menys agressiu per als treballadors

Equips de protecció individual – Guants de protecció:

-Ús de guants: Mentre els productes s’utilitzin de forma manual o entrin en contacte amb les mans, els guants són imprescindibles
-Tria del guant: El mercat ens ofereix un gran ventall de possibilitats, en funció del material (làtex, vinil, nitril, etc) i de les prestacions (resistents al tall, a punxades, impermeables, etc.)
-Per triar els millors guants podeu comptar amb l’assessorament del vostre servei de prevenció

Equips de treball:

-Utilitzar els que generin menys vibracions. Aquesta informació la dóna el fabricat al manual d’instruccions
-Manteniment i conservació dels equips de treball
-Fer rotació de tasques (el mateix treballador no ha d’estar tota o pràcticament tota la jornada utilitzant de manera continuada l’equip de treball)

QUÈ NO HEM D’OBLIDAR

A banda d’aquestes indicacions, no s’han d’oblidar les recomanacions de caràcter general:

-Evitar les exposicions i contactes innecessaris amb productes químics
-A cada tipus de feina i risc li correspon un tipus de guant
-Substituir els guants trencats o estripats
-Disposar i consultar la fitxa de dades de seguretat dels productes químics
-Rentar-se les mans
-Netejar, desinfectar i tapar qualsevol ferida

Gabriel Graells Puig
Tècnic superior en prevenció de Riscos Laborals d’INPREIN
Servei de Prenvenció aliè del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona
No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *