De què vam parlar a la sessió de la RiMe del 8 de juliol?

De què vam parlar a la sessió de la RiMe del 8 de juliol?

 Al matí del dijous 8 de juliol va celebrar-se una nova sessió de la Comissió de Rehabilitació i Manteniment dels Edificis (RiMe), per videoconferència Zoom amb motiu de la necessitat d’encara mantenir la distància social.

Presentada i moderada per Josep Antoni Martínez, president de la RiMe, la jornada va dividir-se en quatre parts: 1) Fons Europeus Next Generation. Aspectes generals i sectorials. 2) Ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis. 3) Ajuts per a la redacció de projectes i altres treballs previs. 4) Convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’elements comuns a la ciutat de Barcelona.

FONS EUROPEUS NEXT GENERATION. ASPECTES GENERALS I SECTORIALS:

Mª Ángeles Asenjo, Directora del Departament internacional de la Confederació Nacional de la Construcció, va analitzar l’impacte i les línies d’aplicació dels Fons Europeus Next Generation al sector de la rehabilitació energètica dels habitatges i dels edificis. Recordem que vam entrevistar a Asenjo a la revista del Gremi, precisament per preguntar-li sobre els Fons Next Generation i el seu impacte al sector (podeu trobar l’entrevista en aquest enllaç).

Igualment, enllacem el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que Espanya ha presentat per sol·licitar finançament del Fons europeus. Les mesures que recull el projecte de pla estableixen quatre eixos de transformació: la transició ecològica, la transformació digital, la cohesió social i territorial i la igualtat de gènere.
El document s’ha dissenyat en base a deu polítiques palanca i trenta components, entre els quals destaquem el Component 2: Implementació de l’Agenda Urbana espanyola: Pla de rehabilitació i regeneració urbana.


AJUTS A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS:

En una segona part de la sessió, Ainhoa Mata, Cap d’Unitat d’Edificis de la Divisió de Gestió Energètica de l’ICAEN, va explicar el Programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis (PREE). El termini de sol·licitud dels mateixos de la convocatòria d’enguany finalitza el 31 de juliol de 2021, tot i que Mata s’ha mostrat confiada en què el termini s’ampliarà. Aquests ajuts van dirigits a:

a. Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica.
b. Millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables en les instal·lacions de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària.
c. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.

Podeu trobar més informació en aquest enllaç.


AJUTS PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES I ALTRES TREBALLS PREVIS RELATIUS A ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ

Federico García Astrain, Cap de Secció de Gestió Operativa del Consorci Metropolità de l’Habitatge, en una tercera part de la reunió va explicar la convocatòria d’Ajuts per a la redacció de projectes, treballs previs i altres documents tècnics relatius a actuacions integrals de rehabilitació en edificis existents.
Tal com va comentar García, la convocatòria està dotada inicialment amb 300.000 euros, sent susceptible de ser ampliada, i té dues línies principals: a) Treballs previs en edificis que formin part d’un polígon d’habitatges de promoció privada amb risc de patologies estructurals. b) Honoraris de la redacció de projectes i altres documents tècnics relatius a projectes integrals de rehabilitació, que comportin una actuació global en l’envolupant d’edificis construïts abans del 2007, amb actuacions de millora de l’eficiència energètica.

Podeu trobar més informació sobre aquests ajuts en aquest enllaç.


CONVOCATÒRIA D’AJUTS A LA REHABILITACIÓ D’ELEMENTS COMUNS A LA CIUTAT DE BARCELONA:

Montse Riera, Arquitecta tècnica a l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació en Ajuntament de Barcelona, va explicar la prevista nova convocatòria d’Ajuts a la rehabilitació d’elements comuns a la ciutat de Barcelona. Riera va explicar com s’està configurant un sistema de concurrència competitiva per l’atorgament d’ajuts, tot i que encara està per acabar definir. Del nou sistema i dels diferents terminis i previsions us informarem tan bon punt tinguem més informació.

Recordem que els Ajuts a la rehabilitació d’elements comuns van adreçats a comunitats de propietaris i a propietaris d’edificis d’habitatges d’ús residencial per a la rehabilitació d’elements comuns i habitatges, amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació del parc existent d’edificis d’habitatges de Barcelona, amb especial atenció a les obres de rehabilitació energètica i els habitatges vulnerables.


Finalment, i després de les diferents ponències, la sessió va clausurar-se amb un agraïment als ponents i als assistents per la seva participació; així com el desig de poder fer la darrera RiMe de l’any de manera presencial, si és que la situació (per fi) ho permet.

No hi han comentaris

Publica un comentari