De què vam parlar a la sessió de la RiMe del 10 de desembre?

Esmorzar RiMe

De què vam parlar a la sessió de la RiMe del 10 de desembre?

El passat dijous 10 de desembre vam celebrar al matí la darrera Comissió RiMe de l’any, per videoconferència. La jornada, que va començar amb la presentació per part del president de la Comissió RiMe, Josep A. Martínez, va estar dividida en quatre blocs: 1) Explicació del Programa Construyendo Empleo, de la Fundació Laboral de la Construcció; 2) Present i futur del sector. Fons de Recuperació de la UE; 3) Repassant la Rime 2020 i mirada al 2021: Notícies, esdeveniments i reglamentació del sector; i 4) Posada en comú sobre el sector i els efectes de la pandèmia.


Programa Construyendo Empleo, de la FLC

La jornada va entrar en matèria explicant-se el Programa Construyendo Empleo: Conectando Profesionales y Empresas, de la Fundació Laboral de la Construcció (FLC). Mercè Polo, gerent del Gremi, va detallar aquest programa que té com objectiu incrementar la professionalització i la competitivitat del sector, apropant empreses i treballadors mitjançant mecanismes de intermediació.

Podeu trobar més informació al següent enllaç:

https://www.gremi-obres.org/wp-content/uploads/2020/12/Construyendo-Empleo-FLC.pdf


Present i futur del sector. Què podem esperar dels Fons de Recuperació de la UE?

A continuació, Josep Ramon Fontana, cap del Departament de mercats de la Fundació ITeC, va explicar les expectatives i previsions que es tenen en relació al sector de la construcció i als anunciats Fons de Recuperació de la UE, els quals, segons va indicar la Comissió Europea, tindran incidència en el sector de la rehabilitació.

Fontana va indicar com es preveu que el sector pugui recuperar-se tot i que necessitarà de temps i d’esforços per part de les administracions. Sobre els Fons de Recuperació de la Unió Europea, ha destacat com es preveu que es s’atribueixin importants partides pressupostàries a la rehabilitació d’edificis i habitatges, especialment en qüestions relacionades amb l’eficiència energètica.

Tanmateix, Fontana va indicar com probablement aquests fons serviran més per a contribuir a mitigar els efectes de la crisi que per revolucionar el sector de la rehabilitació, el qual a Espanya encara segueix endarrerit en relació a la mitjana Europea. En tot cas, Fontana celebra la iniciativa per part d’Europa.


Repassant la RiMe 2020 i mirada al 2021: Notícies, esdeveniments i reglamentació del sector

Posteriorment, es va procedir a repassar l’any 2020, del qual es va destacar l’activitat de la RiMe en diferents línies de treball per la defensa i representació del sector davant d’administració i entitats. En aquest sentit, Josep Gassiot, president del Gremi, va explicar als membres de la comissió les diferents negociacions amb l’administració, destacant la inclusió de considerables partides pressupostàries estatals, autonòmiques i locals destinades a la rehabilitació, que haurien d’anar acompanyades de millores en els procediments i les tramitacions per tal de facilitar i optimitzar la distribució de les subvencions.


“Xerring”. Posada en comú sobre:
1. El dia a dia de la construcció: Dificultats. Aspectes a millorar.
2. Efectes de la Covid-19 sobre el sector. Present i futur.

En aquesta última part de la jornada, els membres de la RiMe van fer una posada en comú sobre reptes i dificultats que es troben en aquest complicat escenari actual. Del 2020 les empreses de la Comissió van opinar que havia estat un any molt complicat, ple d’incertesa i dificultats, que es veuen agreujades per uns cercles viciosos estructurals que generen economia submergida, incertesa, i greuges per les empreses. Molts d’ells en qüestions laborals: manca de renovació generacional, situació de vulnerabilitat de l’empresa davant d’una legislació coactiva amb els empresaris, indemnitzacions excessives, etc.

En tot cas, els assistents van coincidir en continuar lluitant per les seves empreses, pel sector i per la societat; en un any 2021 que s’espera que porti la millora de la situació sanitària i econòmica, i de pas, que serveixi per donar un salt cap endavant en un sector tan necessari i essencial como el de la construcció i la rehabilitació.

Finalment, la jornada es va clausurar desitjant-se un Bon Nadal i un Bon Any 2021, en el qual puguin a tornar a fer-se els Esmorzars de la RiMe de manera presencial… signe inequívoc de què la crisi sanitària ja haurà quedat enrere.

No hi han comentaris

Publica un comentari