De què vam parlar a la RiMe del 18 de juliol?

Jornada RiMe2

De què vam parlar a la RiMe del 18 de juliol?

El passat dijous 18 de juliol la seu del Gremi va acollir una sessió especial de la Comissió RiMe, amb la presència i participació d’administradors de finques, convocats pel Col.legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida. La intenció de la jornada era reunir a administradors de finques i constructors, per tal de fomentar un debat enriquidor per a totes dues parts; i així va ser.

La jornada, moderada pel president del Gremi, Josep Gassiot, i patrocinada per Caixa d’Enginyers, va dividir-se en tres temàtiques: Inspeccions  Tècniques d’Edificis, pressupostos i contractes d’obra.


Inspeccions tècniques d’edificis.

La primera part de la reunió anava dirigida a debatre sobre les ITE, responent-se preguntes com: És suficient la ITE per iniciar una rehabilitació? Com gestionar una ITE desfavorable? Quines responsabilitats tenen cadascun dels agents implicats?

A més a més, va apuntar-se com moltes comunitats de propietaris, erròniament, no tenen una idea clara de què es la ITE, ni per a què serveix. En aquest sentit, va recordar-se que la ITE és només un diagnòstic de l’estat de l’edifici, i no un projecte de rehabilitació, que serà el que posteriorment haurà de fer el tècnic tenint en compte les prescripcions de la ITE.

Es va coincidir en què és positiu el gran increment de ITEs produït en els darrers anys.


Pressupostos pels projectes de rehabilitació

Una segona temàtica va ser la presentació de pressupostos per projectes de rehabilitació per part de les empreses constructores. És freqüent que algunes comunitats de propietaris demanin pressupostos a les constructores abans de l’elaboració de l’informe i projecte  per part d’un tècnic competent.

Contràriament, va coincidir-se que les empreses constructores haurien de presentar el pressupost un cop un tècnic hagi elaborat un projecte. A més a més, i per tal de normalitzar les contractacions i impulsar les bones practiques a nivell de responsabilitat legal i optimització de processos, es defensa la possibilitat d’incorporar plecs de condicions que defineixin les condicions que han de complir les empreses  a l’hora de licitar-se una obra.

Això permetria a les constructores tenir clar des d’un començament quins són els mínims requerits per la comunitat, i per tant, ajustar millor el pressupost al projecte que esdevindrà posteriorment.

Van destacar-se els problemes que representen els increments pressupostaris en el transcurs de les obres, els quals són evitables mitjançant una bona coordinació de la comunitat de propietaris, els tècnics, els administradors i els constructors; i l’establiment de procediments adequats que optimitzin els processos de selecció de pressupostos.

Va defensar-se també la conveniència de que cada comunitat de propietaris no només tingui un administrador de finques, sinó també un tècnic de confiança al qual es pugui consultar sempre que calgui, i que pugui complementar a l’administrador de finques a l’hora de donar recomanacions en relació a l’edifici.

A més a més, també va destacar-se la utilitat de l’acreditació Consta per a assegurar-ne la responsabilitat de les empreses constructores.


Contractes d’obra

De l’últim aspecte central de la jornada, els contractes d’obra, va coincidir-se en la necessitat d’estandarditzar contractes, que siguin senzills i planers. Així mateix, la va defensar-se inclusió d’una clàusula de penalitzacions, que pugui resoldre conflictes sense entrar en litigis.

Igualment, va incidir-se en la conveniència sempre d’elaborar contractes “seriosos”, que serveixin com a model de gestió de l’obra. En relació a la subcontractació, va insistir-se en la necessitat de registrar les diferents subcontractacions amb la màxima transparència i responsabilitat, en compliment de les condicions legals.

No hi han comentaris

Publica un comentari