BUSCADOR

De què vam parlar a la Comissió RiMe del passat 4 de juny de 2020?

De què vam parlar a la Comissió RiMe del passat 4 de juny de 2020?

Al matí del passat dijous 4 de maig va reunir-se la Comissió RiMe per videoconferència per tal d’aprofundir sobre el tractament i gestió dels residus en la rehabilitació, focalitzant en la qüestió de l’amiant (normatives, procediments i ajuts), i explicant-se també el Segell Recons i la seva funció.

En una primera ponència, Ferran Pérez, responsable del Departament de certificació de l’Institut Tecnològic de Catalunya (IteC), va presentar el segell mediambiental Recons, impulsat per la Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya. Durant la ponència va defensar el segell Recons com una eina per a millorar la imatge del sector, donant visibilitat a les empreses que acrediten una gestió sostenible dels residus de les seves obres. Recons, que pròximament començarà a promocionar-se, un cop consolidada la seva prova pilot, certifica davant de la societat que l’empresa constructora garanteix ser una empresa compromesa amb la gestió ambiental, amb capacitació del personal, amb cura de la previsió de residus generats a les obres, amb vigilància sobre els serveis a contractar (gestió de les runes, transports,…) i amb les llicències d’obres pertinents.

→ Presentació power point “Segell Ambiental Recons”: https://www.gremi-obres.org/wp-content/uploads/2020/06/1-RECONS_RIME.pdf


Amb la intenció d’ajudar a les empreses a conèixer millor els aspectes a tenir en compte sobre la gestió de residus, la jornada va continuar amb les ponències de tres especialistes en amiant, i la seva extracció, prevenció i subvenció.

A la primera d’elles, Lara Trujillo, tècnica de l’Ajuntament de Barcelona i membre de l’equip de treball per a reduir l’amiant a la ciutat de Barcelona, va indicar els diferents plans de treball que es poden portar a terme per a gestionar l’amiant, la tipologia d’obres que es poden fer amb un pla genèric o les excepcions del RD396/2006 en la presentació de plans de treballs amb amiant, entre altres qüestions. Igualment, en el seu torn de paraula va dedicar un temps a respondre sobre qüestions pràctiques emeses pels agremiats.


Posteriorment, Rossend Prats, director tècnic de Previntegral, servei de prevenció del Gremi, va explicar mesures a tenir en compte durant els treballs amb amiant, tant per riscos ambientals com personals. Prats va explicar casos pràctics i va voler emfatitzar en la necessària especialització de les empreses a l’hora de tractar amb amiant , tant en la prevenció de riscos laborals com en la vigilància de la salut dels treballadors. Tal com va subratllar, “en els treballs amb amiant, o es fan molt bé les coses o és que s’estan fent malament”.

→ Presentació “Prevenció de Riscos Laborals en treballs amb amiant”: https://www.gremi-obres.org/wp-content/uploads/2020/06/3-seminari-amiant-gremi-constructors-4-juny.pdf


Més endavant, Marc Balagué, del Departament de gestió d’infraestructures de l’Agència de Residus de Catalunya, va explicar les convocatòries d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, impulsades per l’Agència de Residus de Catalunya, corresponents als exercicis 2019 i 2020.

→ Presentació “Ajuts destinats a la retirada d’amiant, de l’Agència de Residus de Catalunya”: https://www.gremi-obres.org/wp-content/uploads/2020/06/4-Ajuts-retirada-residus-damiant-ARC-2019-2020-RiMe.pdf


Finalment, a la última part la jornada va obrir-se un torn de preguntes on els membres de la Comissió i assistents a la jornada van poder preguntar directament als ponents els seus dubtes.

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *