BUSCADOR

Continuar amb el negoci familiar generació rere generació

Continuar amb el negoci familiar generació rere generació

Actualment, segons dades aproximades del Instituto de la Empresa Familiar, només un 33% de les empreses familiars sobreviuen a la transició de primera a segona generació. I d’aquestes, menys del 50% aconsegueix passar de la segona a la tercera generació de la família. Malauradament, les empreses familiars del sector de les obres i de la construcció, igual que passa en molts altres sectors, no es salven d’aquestes preocupants xifres de mortalitat i també pateixen una acusada dificultat per transmetre’s generació rere generació.

En molts casos, les dificultats que sorgeixen de la relació família-empresa, com la falta de visió compartida, el treball intergeneracional i entre germans i cosins, les baralles familiars i no actuar com accionistes responsables, són culpables de la desaparició de molts negocis a Catalunya. D’altra banda, altres qüestions, com la manca de professionalització, no disposar d’un pla estratègic o una comunicació deficient, també incideixen en la baixa supervivència i continuïtat de les empreses familiars. A moltes famílies empresàries encara els costa enfrontar-se a aquestes dificultats, sovint per mandra, perquè entren en joc les emocions familiars o perquè no sempre tenen ni les competències ni les eines necessàries per fer-ho.

El camí per garantir la supervivència del negoci i evitar en la mesura del possible aquestes disfuncions comença per planificar el relleu generacional amb temps, per poder escollir el millor moment per iniciar el procés i dur-lo a terme de manera progressiva. No convé realitzar-lo massa d’hora, quan la generació entrant encara és massa jove i pot no estar preparada ni tenir clar el seu futur; ni massa tard, perquè pot ser que llavors el fundador del negoci sigui massa gran i ja no es pugui aprofitar tot el que podia aportar pel que fa a experiència i coneixements sobre el negoci i sector.

Un cop trobat el millor moment i amb una bona situació familiar i empresarial és recomanable consensuar un Protocol familiar. Aquest instrument és un acord marc de naturalesa jurídica en el qual la família regularà aspectes com el relleu generacional i les normes que regiran la relació família-empresa-propietat en el futur. Per exemple, s’inclouran regles relatives a l’accés i sortida del treball per part dels familiars, la successió, el lideratge, la retribució, la jubilació, la professionalització, els òrgans de govern, els mètodes de valoració de les participacions/accions i la transmissió de la propietat, entre d’altres.

El Protocol familiar servirà per generar confiança a la família empresària Click To Tweet

Davant les preocupants xifres que s’apuntaven a l’inici, cada vegada hi ha més consciència sobre la necessitat de preparar la sortida del fundador i l’entrada del successor o successors i de consensuar normes a l’empresa familiar. La raó és que, si es fa correctament, el Protocol familiar servirà per generar confiança a la família empresària i probablement també augmentarà l’harmonia familiar i serà garant d’eficiència empresarial, ajudant-nos a assolir l’anhelada continuïtat de l’empresa familiar.

Ricard Agustín, fundador de Family Business Solutions i consultor d’empreses familiars


JORNADA RELACIONADA

Eines per evitar que la teva empresa familiar desaparegui

  • 17/12/2018 – 17:30 a 19 h

L’objectiu de la jornada és garantir la continuïtat del negoci al llarg del temps i de les generacions. Professionalització del negoci, millora de la comunicació i prepararació de l’empresa pels reptes del futur.

➡ Programa PDF


 

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *