Constructores davant la Junta Arbitral

Constructores davant la Junta Arbitral

Dels milers de reclamacions que les Juntes Arbitrals de Consum de Catalunya n’han tramitat en els darrers anys, moltes han tingut de protagonistes a empreses constructores per desavinences entre client i empresa en relació a actuacions de rehabilitació. En aquests processos voluntaris de resolució de conflictes (els quals permetem trobar una resolució executiva al mateix temps que ràpida i gratuïta), membres del Gremi han participat com a especialistes per a la resolució d’algun d’aquests processos.

Arran d’aquestes experiències, us fem arribar unes reflexions que el Sr. Jordi Puigdelloses, gerent de Tècniques de Rehabilitació i Construcció  i membre de la Comissió RiMe del Gremi, ens ha fet saber basant-se en les seves intervencions com a membre de juntes arbitral:

-En un primer punt, durant l’execució de les obres o treballs, és de vital importància signar tota la documentació que sigui possible i deixar constància contínuament per canals escrits (via e-mail, carta, etc.) de tota l’evolució de la mateixa obra. D’aquesta manera, quan hi hagi reclamacions, hi haurà documents que constatin els fets comentats i donin validesa a la paraula de cadascú.
-En segon punt, durant el procés de mediació, hi ha d’haver un esforç per part de la constructora per resoldre la situació. S’ha de considerar que un client particular acostuma a parlar des d’un punt de vista de desconeixença sobre l’obra, és a dir, no disposa dels coneixements necessaris per desenvolupar-la. Per aquest motiu la constructora apareix sempre com a responsable durant l’execució de l’obra.
-En tercer i darrer punt, durant l’arbitratge, remarcar que és important evitar inculpar-se d’entrada. L’expressió “Ho vaig dir en el seu moment que aquesta solució no era idònia, però ho vaig fer a petició del client”, deixa en evidència que des de l’inici que la constructora ha escollit una solució errònia. Al ser-ne coneixedor i davant la inexistència de documents que l’alliberin de les responsabilitats, és impossible que cap tribunal li doni la raó. La constructora, com organisme competent, ha d’aportar el coneixement necessari per propiciar l’elecció d’una solució encertada per tal que el client en quedi satisfet al final de l’obra (l’execució ha de ser correcta segons l’objectiu i no aportar problemes posteriors a conseqüència d’una mala elecció de la solució i execució dels treballs).


LA JUNTA ARBITRAL DE CONSUM

Amb l’objectiu de tramitar de forma senzilla i econòmica els diferents conflictes que es poden plantejar entre consumidors i empresaris, la Junta Arbitral de Consum de Catalunya va donar resposta a 2.153 reclamacions durant el 2013 (últim any auditat). D’aquests milers de reclamacions, també s’inclouen litigis entre constructors i clients.

D’aquests procesos voluntaris de resolució de conflictes (els quals permetem trobar una resolució executiva al mateix temps que ràpida i gratuïta), la presidenta de la Junta Arbitral de Consum de Barcelona, la Sra. Anna García Vidal,  ens indica una altra avantatge per les empreses: “Presentar-se a una Junta Arbitral ofereix una imatge de credibilitat i una prova absoluta de fiabilitat i confiança vers els seus clients, atés que podrà exhibir en el seu establiment o en la seva publicitat el distintiu oficial de la Junta. Aquest, garanteix al client que es troba davant un proveïdor que li assegura la resolució del possible conflicte”.

No hi han comentaris

Publica un comentari