BUSCADOR

Segell de qualitat CONSTA

Segell de qualitat CONSTA

CONSTA certifica la qualitat, transparència i responsabilitat de les empreses i professionals que fan una aposta clara i decidida per valors com la formació i fidelització del seu personal, la prevenció de riscos o l’atenció diligent de tot tipus de queixa o reclamació duta a terme pel client.

CONSTA, la Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció i afins a Catalunya, té com a objectiu donar visibilitat a aquelles empreses i professionals que fan una aposta clara i decidida per valors com la formació i fidelització del seu personal, la prevenció de riscos o l’atenció diligent de tot tipus de queixa o reclamació duta a terme pel client. Així, CONSTA esdevé un segell de qualitat.

CONSTA és un registre d’empreses impulsat pel Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, gestionat per Applus+; amb el recolzament de la Secretaria d’Habitatge

Les entitats impulsores d’aquesta iniciativa consideren que es tracta d’una mesura indispensable per impulsar la qualitat del servei i per tal de donar les màximes garanties al consumidor, com també per lluitar contra l’intrusisme professional dins del sector.

Com a segell de garantia de bons professionals i de feina ben feta, CONSTA suposa un avantatge competitiu que distingeix aquestes empreses davant la competència aconseguint, així, un millor posicionament en el mercat.  El client tindrà constància que l’entitat pertany a un grup selecte d’empreses de qualitat mitjançant una llista pública, de lliure accés i sempre actualitzada, de les empreses inscrites. Aquest llistat es podrà visualitzar a la web de CONSTA: www.consta.org.

Les empreses del registre CONSTA representen una garantia de professionalitat i qualitat per els clients. Al conjunt de la societat, el segell proporciona:

  • Major transparència del mercat al facilitar la diferenciació i tria de les ofertes més professionals.
  • Garantia de compliment pel que fa a la qualitat preu i terminis dels treballs contractats i desenvolupats per l’empresa proveïdora dels serveis

CONSTA és accessible a aquelles empreses que, amb una experiència mínima d’un any, dediquin tota o una gran part de la seva activitat a la construcció i afins, reforma, manteniment o rehabilitació d’habitatges. A Catalunya pot inscriure’s en el registre CONSTA de forma voluntària.

REQUISITS A SATISFER PER DISPOSAR DEL SEGELL DE QUALITAT CONSTA

-Ser una empresa legalment constituïda.
-Complir la legislació aplicable.
-Garantir els drets de l’usuari.
-Actuar sempre seguint unes pautes òptimes de qualitat i atenció al client.
-Aplicar els procediments de contractació, seguretat, salut i garantia establerts per CONSTA.
-Aportar i mantenir actualitzada la documentació d’avaluació i enregistrament de CONSTA.
-Facilitar la realització d’auditories, actuacions d’avaluació i seguiment especificats en el reglament de CONSTA.

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *