BUSCADOR

Una carpa prefabricada pel Mercat Provisional de l’Abaceria

Una carpa prefabricada pel Mercat Provisional de l’Abaceria

Un dels mercats de referència al barri de Gràcia de Barcelona, el Mercat de l’Abaceria, ha iniciat obres de remodelació darrerament, creant la necessitat de reubicació de la seva activitat al nou Mercat Provisional de l’Abaceria.

Es tracta, per tant, d’una construcció de caràcter temporal autoritzada per l’Ajuntament de Barcelona en un emplaçament singular: l’illa del Passeig de Sant Joan, entre els carrers Sant Antoni Maria Claret i Indústria.

Analitzant els requeriments funcionals i de superfície del Mercat Provisional, la proposta planteja la construcció d’una carpa prefabricada rectangular, de 89,60 x 21,25 metres amb una coberta a dues aigües.

Realitzant un estudi acurat de tipologies constructives, la solució mitjançant una carpa prefabricada autoportant formada per un conjunt de pòrtics d’alumini i una coberta de doble lona amb cambra d’aire, ha demostrat ser la solució més adient, vista l’experiència d’aquest tipus de construcció en altres mercats provisionals.

Les carpes prefabricades contemplen com avantatges una gran rapidesa en el seu muntatge i posterior desmuntatge (d’aproximadament 5 dies) amb una possible reutilització posterior, un baix cost, una evacuació ràpida i fàcil de les aigües pluvials i un bon comportament en cas d’incendi, gràcies a la seva lona auto-extingible que no permet l’acumulació de fums.

Un altre tret característic de les carpes prefabricades, és la bona adaptabilitat al pendent del carrer. El projecte, per tant, va optar per mantenir la pendent existent mitjançant una llosa, que a la vegada permetia l’eliminació de les rampes i escales d’accés, donant lloc a un Mercat totalment accessible i respectuós amb la circulació de vianants al passeig de Sant Joan.

La seva alçada de 10 metres aproximadament en el punt més alt de la coberta, permet integrar la construcció d’un altell utilitzable per activitats complementàries i lúdiques, segons les necessitats establertes, sense modificar la volumetria general.

Per l’execució de l’altell, les obres van contemplar una fonamentació per acollir l’estructura de pilars i bigues metàl·liques i forjat col·laborant, independents a l’estructura de la carpa, que a la seva vegada van implicar un estudi dels pòrtics de la carpa, ja que els seus tirants horitzontals s’havien de suprimir donant lloc a uns tornapuntes per poder tenir l’alçada normativa a l’espai superior.

L’amplada de la carpa, estudiada per poder respectar l’arbrat viari existent de plàtans en els seus dos costats, realitza unes modificacions en façana per mantenir les branques, permetent un pas còmode pels vianants i per allotjar les parades exteriors i mantenint la bona circulació al passeig de Sant Joan.

Aquesta mateixa amplada ha permès allotjar el programa establert per l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona per a la sala de vendes, que es tractava de l’encaix de 43 establiments, respectant uns passadissos de 3 metres d’amplada.

 

Imatge arquitectònica del Mercat

L’elecció d’una carpa autoportant d’estructura d’alumini i coberta de lona obre moltes possibilitats per composar unes façanes amb una proporció variable de superfícies transparents i opaques, així com treballar amb diversos colors i materials.

A les façanes, s’ha donat una imatge distintiva, mitjançant un color fosc que ressalta l’entorn vegetal i amb la gran superfície vidriada (aproximadament d’un 30%) que aporta una sensació de lleugeresa i transparència.

La seva volumetria definida per la coberta a dues aigües, es veu complementada amb unes marquesines que acullen uns rètols de lletra corpòria per remarcar els accessos, i uns dissenys gràfics mitjançant vinils per proporcionar una singularitat a les façanes.

La façana lateral on s’hi ubiquen totes les parades exteriors acaba sent un passeig comercial que permet l’entrada i sortida del mercat per la seva part central i confereix al volum allargat del mercat un joc vivificador de colors, llum i ombres.

Les façanes del Mercat Provisional de l’Abaceria, per tant, disposen d’un tractament que té en compte el seu emplaçament, permetent que l’edifici sigui amable amb l’entorn i esdevingui un nou punt singular i de trobada al barri.

 

Xavier Grau i Rivera
Irene Durán Gutiérrez
Arquitectes
ADROCH PROJECT SOLUTIONS, SL

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *