BUSCADOR

Baixa laboral per autònoms

Baixa laboral per autònoms

Els autònoms, per poder rebre una indemnització diària en cas de baixa laboral, necessiten haver cotitzat com a mínim 180 dies en un període de 5 anualitats immediatament anteriors a la data de baixa. Si fos per accident, no es necessita requisit previ de cotització.

Per malaltia comuna, els 3 primers dies de baixa no es cobren, del dia 4 al 20, ambdós inclosos, el 60% de la base reguladora i del dia 21 fins la data d’alta, el 75% de la base reguladora. A més a més, tot i patir una incapacitat temporal transitòria, s’ha de seguir cotitzant a la Seguretat Social i per tant continuar assumint la quota d’autònoms.

Així doncs, per exemple, un autònom que tingui la base mínima percebria nets uns 260 €/mes durant els primers 30 dies de baixa i uns 405 €/mes en els mesos successius fins a la data d’alta suposant en ambdós casos una pèrdua d’ingressos molt important que caldria cobrir.

En resposta a aquesta situació, Jori Armengol i Associats Corredoria d’Assegurances S.A. ofereix una solució a nivell privat per persones físiques o jurídiques, que permet complementar l’escassa prestació de la Seguretat Social amb aquell import diari que vostè pogués necessitar mitjançant les següents garanties:

1.Indemnització diària a causa d’una malaltia o accident ocorregut mentre treballa o en la seva vida privada

2.Reemborsament del 100% de les despeses sociosanitàries derivades de l’estat de gran dependència de l’assegurat produït per un accident, incloses les despeses de l’adequació de l’habitatge que sigui el seu domicili habitual.

3.Garantia d’una prestació equivalent a la prima mensual de l’assegurança per cada 30 dies consecutius que es trobi en situació de baixa

4.Orientació mèdica les 24 hores i els 365 dies, que permet obtenir qualsevol informació sobre malalties, tractaments, prevenció de la salut i medicaments.

5.Indemnització per cada dia que hagi de romandre a l’hospital a causa d’una malaltia o accident (garantia opcional).

Mònica Lerma,
Jori Armengol & Associats

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *