ARAG i JORI ARMENGOL creen una assegurança de DEFENSA JURÍDICA ad hoc per constructors del Gremi

Arnes Epis

ARAG i JORI ARMENGOL creen una assegurança de DEFENSA JURÍDICA ad hoc per constructors del Gremi

La companyia d’assegurances de Defensa Jurídica ARAG i Jori Armengol, corredoria d’assegurances col.laboradora del Gremi, han creat una pòlissa específica per a constructors del GREMI CONSTRUCTORS DE BARCELONA que cobreix les necessitats legals del col·lectiu a un preu tan assequible com una assegurança de cotxe.

L’assegurança inclou diverses cobertures essencials com, per exemple, la defensa davant de l’administració, que protegeix els interessos de l’assegurat per sancions de la Llei de protecció de dades, per ús indegut de la via pública o per senyalitzacions incorrectes. La reclamació de danys i perjudicis causats per tercers inclou tant danys físics com robatori de béns mobles o diners, així com la pèrdua de beneficis que puguin derivar-se’n.

Així mateix, amb la garantia en contractes sobre béns mobles es podrà reclamar a les empreses proveïdores del material necessari per a l’activitat (ciment, maons, cable elèctric, maquinària …) si la qualitat o el temps de lliurament no és l’adequat. A més, la pòlissa inclou la reclamació per incompliment en contractes de serveis, com informes geològics amb deficiències, errors en els protocols de les empreses de seguretat o retards en les companyies de transports.

L’assegurança també garanteix la defensa en els casos en què, per algun motiu, hi hagi un buit d’aquesta garantia en la pòlissa de responsabilitat civil.

Si us interessa aquesta assegurança, podeu demanar la cobertura a Álex Félez, Director de Construcción de Jori Armengol, corredoria d’assegurances col.laboradora del GREMI (afelez@joriarmengol.com)

No hi han comentaris

Publica un comentari