Aillament tèrmic de les façanes dels edificis

Aillament tèrmic de les façanes dels edificis

Un ampli article publicat el darrer dilluns 25 de setembre al suplement Viure de La Vanguardia (enllaç de l’article) revela que les solucions arquitectòniques per aïllar edificis redueixen un 67% les morts per fred. 

Com a representant de la Comissió de Rehabilitació i Manteniment dels Edificis (RiMe), em permeto complementar aquest article sobre l’aillament tèrmic de les façanes dels edificis. Els sistemes SATE  (Sistemes d’Aïllament Tèrmic Exterior) s’apliquen al nostre país des del 1980 amb notable èxit. No consisteixen únicament en “plaques exteriors que després es pintaven” sinó que són un sistema d’aïllament complex amb revestiments que han de ser aplicats seguint codis de bones pràctiques homologats. Exigeixen un estudi previ de l’edifici i un disseny acurat per adaptar-lo als elements singulars dels tancaments verticals. La seva posada en obra requereix de personal format i expert. És necessari un estudi, projecte tècnic i una acurada realització de l’obra.

Aïllar tèrmicament un habitatge millora l’habitabilitat, permet eliminar les humitats de condensació provocades per l’efecte de “paret freda”, i per tant la salubritat dels habitatges. Els projectes d’aplicació dels sistemes SATE han de resoldre els “ponts tèrmics”, zones on l’aïllament queda sense continuïtat i on es concentren les  condensacions.

En el futur es tendirà a augmentar significativament els espessors d’aïllament per raons ecològiques i econòmiques; on sigui possible, car els edificis existents tenen limitacions en relació a l’augment d’espessors de les façanes i altres tancaments verticals. Aïllar cobertes planes és una altre necessitat sobre la que cal actuar de forma més contundent i efectiva.

Adoptat conjuntament amb altres solucions no arquitectòniques, com l’ús d’electrodomèstics eficients energèticament, l’aïllament tèrmic dels edificis contribueixen a una millora de la qualitat de vida dels habitants, sobre tot en aquelles famílies que pateixen pobresa energètica. És per això, per els múltiples avantatges que suposa a nivell econòmic, ambiental, de salut i comfort, que aïllar edificis es reivindica com una demanda prioritària.

Josep Gassiot
President de la Comissió RiMe

aïllament tèrmic

No hi han comentaris

Publica un comentari