Transformació d’un edifici del segle XVIII a habitatge amb classificació energètica classe A.

Transformació d’un edifici del segle XVIII a habitatge amb classificació energètica classe A.

Sergi Fuster, CEO i coordinador de projectes d’Arqteria, ens explica la rehabilitació de la Casa de les Joies, un emblemàtic edifici de Moià.

Autor de l’article: Sergi Fuster, CEO i Coordinador de projectes d’Arqteria

arqteria

La Casa de les Joies no és un simple canvi del sistema de calefacció d’un edifici. No és una aventura per tal d’assolir una millora energètica. És el ferm convenciment d’un particular i propietari de conservar un edifici del segle XVIII en la seva residència, sense perdre l’oportunitat d’establir criteris de sostenibilitat reals que esdevinguin un benefici en el seu dia a dia. El camí no es fàcil, i  l’experiència sobretot pot servir de reflexió per entendre que una actuació de rehabilitació d’un edifici, on es volen implementar criteris de millora energètica, no només funciona amb la prescripció d’elements i marques del mercat que indiquen millora, sinó també l’equilibri entre la combinació d’elements i el cost de la operació.

Les nostres competències són quantificar els costos actuals i futurs per tancar una actuació amb la màxima eficàcia, professionalitat i eficiència possible. Realitzar el control de qualitat de projecte i execució i assessorar a la propietat en les millors solucions constructives.ARQTERIA rep l’encàrrec una vegada s’inicien les obres i procedeix a fer una ordenació de plantes, amb un disseny renovat. Segons explica l’arquitecte Luis Rodriguez, “vol ser un intent o reproducció de reforma de l’edifici després de l’atac carlista esdevingut sobre Moià l’any 1839”.

Abans de definir quins aspectes podem destacar de la rehabilitació de l’edifici trobo adient explicar la importància i història d’aquest edifici així com la situació per entendre les intencions i les solucions proposades.

La Historia i cronologia és una reproducció d’alguns fragments de l’autor i historiador Ramon Tarter i Font del llibre que és apunt de veure la llum, La casa de les joies.

He volgut fer un resum a partir del moment que les tropes Carlines assalten Moià i cremen una quantitat d’edificis, entre ells el primer ajuntament de Moià i avui actual “Casa de les joies”.

1861   Es subhasta el solar de l’antic Ajuntament.

1865-1868 Es projecta construir-hi un nou edifici que haurà de ser la nova seu del Gran Casino Moianès.

1880 – 1900 Al nou edifici s’instal·la un cafè i al soterrani una sala de ball.

1904 – 1985 S’instal·len vuit farmacèutics.

1929 – 1935 L’antiga sala de ball s’habilita com a fàbrica tèxtil.

2010   L’edifici és venut a l’actual propietari el Professor Dr. José Daniel Barquero i Cabrero que inicia la seva profunda rehabilitació.

L’edifici ocupa la totalitat d’una parcel·la que és la darrera al nord d’una filera de cases adossades que van des de la plaça de la Vila de Moià fins a la plaça de la Font de la Crespiera, enfront de l’actual Ajuntament. La seva forma és trapezoïdal, aproximant-se a un rectangle. La superfície aproximada per planta del solar és de 200 m2.

L’habitatge consta de sis pisos en el seu interior i d’una terrassa en el sobreàtic amb piscina. L’estructura vertical existent estava formada per murs de pedra en el perímetre i pilars d’obra construïts amb maó en la seva primera meitat i en les dues últimes plantes pis. Els forjats eren de fusta i puntualment havien estat reforçats amb biguetes metàl·liques.

El paviment de l’edifici estava format per rajoles hidràuliques sobre doble rajola. La façana va ser executada amb paret de maó i pedra. La seva grossor variable entre 15 i 70 cm.

La rehabilitació de l’habitatge comença amb el sanejament, impermeabilització, aïllament i canalitzacions de les aigües de la casa en el soterrani -2, atenent a les grans humitats que es troben i la proximitat amb la font.

Aprofundint en les diferents solucions per assolir una millora energètica i els objectius del propietari agafem com a punt de partida del projecte constructiu. Recull de les característiques dels elements singulars individuals i en conjunt.

De la detecció dels punts singulars i significatius, i de l’objectiu final de qualificació, es deriva el criteri d’anàlisi per a la justificació de l’elecció del sistema de càlcul.

Els elements destacats en la intervenció són els tancaments, revestiments interiors aportant renovació d’aire, càmera d’aire, aïllament tèrmic i acústic, les instal·lacions d’ACS. Espais amb molta claredat natural i aprofitar l’orientació amb la màxima expressió. Sistema d’il·luminació de baix consum i elements tecnològics per dirigir zones de l’habitatge reduint les seves emissions, millorant el rendiment de les mateixes i garantint la màxima eficiència.

Tots els elements i sistemes constructius han estat pensats amb les necessitats de manteniment i conservació, elaborant un document paral·lel, avaluant els costos anuals, i amb un programa de manteniment a cinc anys que tindrà un any de posada en marxa i possibles canvis en el document inicial.

També han estat molt útils les visites de prevenció de riscos laborals coordinades amb el Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques per tal d’establir els màxims mecanismes de seguretat per les persones a tots els processos executius que s’han dut a terme.

La complicitat i professionalitat de totes les persones que han intervingut en l’execució ha estat essencial per garantir la qualitat dels materials i la seguretat. En el moment d’iniciar l’execució, on la coordinació d’activitats empresarials era vital, es van generar procediments d’actuació en tota la cadena de valor coordinats per ARQTERIA. La participació en les decisions i la necessària disciplina i especialització ha fet que els treballs siguin un èxit.

El tractament dels sistemes passius coordinant contractista i especialista de tancaments ha estat un punt clau per al confort interior de l’habitatge. És interessant destacar la importància de l’elecció del material així com la seva col·locació, trencaments de ponts tèrmics i estanquitat.

La Fusteria ha estat fabricada i col·locada per Aluminis SC. Formada per doble vidre, compost per vidre exterior float incolor de 6 mm de gruix amb capa de control solar de baixa emissivitat, i un vidre laminar de seguretat Akustex L7 format per dues llunes incolores de 4 mm de gruix unides mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor amb altes prestacions d’absorció acústica Akustex, amb càmera de gas argó deshidratat de 16 mm interior.

El tancament interior s’estableix amb una capa d’aïllament tèrmic, entre altres capes, minimitzat el grau de la conductivitat tèrmica, obtenint uns alts nivells de confort interior, sent reforçats els respectius ponts tèrmics (trobades fusteria, pilars, forjats, cobertes), i els principals punts febles per la pèrdua de calor.

Els materials han donat una conductivitat tèrmica en dades de UT = 0,87 W/m_.K – UT = 0,29 W/m_.K

Per acabar m’agradaria mostrar l’espectacular vista del punt mes alt de la casa. Una privilegiada perspectiva del municipi de Moià.

Per mi ha estat una experiència satisfactòria apropar a la realitat el concepte de conservació i manteniment en l’àmbit residencial. Dos termes que s’utilitzen com a model de venda, però que en molts casos manca de contingut i objectivitat També hem tingut en compte la importància de la capacitació i confiança en tota la cadena de valor, resolent tots els punts febles amb la unió d’esforços i la recerca del millor resultat per al client. En aquest cas ha estat fàcil per la sensibilització i complicitat del propietari. I per últim la funció del facilitador i coordinador d’activitats en la fase de projecte i d’execució.

Per mi ha estat un plaer comprovar la consciència i la sensibilitat per invertir en el confort i l’eficiència energètica en moments de certes dificultats. Ha estat un encert, donat que qualsevol aposta per la sostenibilitat equívocament pot semblar més un cost que una oportunitat. Vull agrair especialment la oportunitat al Prof. Dr. Jose Daniel Barquero.

Sergi Fuster López

CEO i Coordinador de projectes

info@arqteria.com – www.arqteria.com

1Pots comentar aquesta entrada

Publica un comentari