Zona Socis

T’obrim totes les portes perquè fer créixer el teu negoci

Donem resposta i solucions a les teves consultes en aspectes de dret civil, mercantil, fiscal, laboral, administratiu i penal amb un equip de professionals experts que resolen dubtes i qüestions que sorgeixen en la gestió diària de les empreses i treballadors autònoms.

Assessorament Civil i Mercantil
Tramitació d’expedients judicials, reclamacions de certificacions, defectes de construcció, resolució de contractes, retencions, indemnitzacions, garanties, compliments de contractes, entre d’altres.

Assessorament Jurídic i Laboral
Tramitació d’ERO, acomiadaments, sancions, assistència a les empreses davant el Servei de Mediació i Arbitratge de Catalunya en acte de conciliació (SEMAC), i davant la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Assessorament Fiscal
Assessorament relacionat amb els impostos que afecten directament l’activitat de les empreses constructores.

Assessorament Administratiu
Assessorament en la contractació pública en totes les fases, des de la licitació fins a la seva execució, modificació del contracte, divergència en la seva fase d’execució, pagament de les certificacions.

Assessorament Penal
Reclamacions d’indemnitzacions en tot tipus de procediments penals seguits davant els Tribunals de Justícia.
El Tribunal Tècnic de Catalunya (TATC) és un servei alternatiu a la justícia tradicional que s’ofereix a la societat per tal d’agilitzar la resolució de casos, reduint les formalitats excessives i, conseqüentment, el temps de litigi i els costos directes i indirectes que se’n deriven. Més informació a www.tatcat.com
Per altra banda, des de l’Assessoria Penal del Gremi l’elabora el Model de Prevenció de Delictes, que a grans trets, és l’adequació de protocols, procediments, mesures i controls necessaris per poder prevenir la comissió de delictes.

Consultoria Tècnica
Assessorament en solucions constructives, patologies (aluminosi…), reforços estructurals, normatives de construcció, tràmits i aspectes relacionats amb la direcció facultativa

Assessorament Internacional
Orientem i posem a l’abast els diversos instruments i recursos que ajuden a afrontar els processos d’internacionalització de les empreses.

Peritatges i valoracions
Redacció d’informes tècnics de qualsevol tipus de danys i per a qualsevol finalitat. Intervenció de pèrit de part per analitzar i valorar la reclamació de part d’un tercer, cèdules d’habitabilitat, estudis de seguretat i salut.

Assessorament sobre Instal.lacions
Orientació en projecte, execució, certificació i lliurament d’instal.lacions de tota índole, així com assessorament en sistemes de producció tèrmica.

Què Fem

 • Consultoria i Assessoria jurídica
 • Assessoria Laboral i Gestoria
 • Gestoria Comptable
 • Prevenció de Riscos Laborals
 • Mediació d’Assegurances
 • Qualitat i Medi Ambient
 • Tramitació de Certificats i Registres
 • Marketing Online per Pimes
 • Solucions TIC
 • Portal de Feina
 • Bústia de denúncies
 • Lloguer d’Espais
 • Publicacions

Tinc una consulta

  Nom

  Empresa

  Email

  Telèfon

  Missatge

  He llegit i accepto la Política de Privacitat (obligatori)

  Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Conforme al Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, el sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.