Que Fem

RiMe

La Comissió de Rehabilitació i Manteniment d’edificis de Catalunya (RiMe) és una iniciativa conjunta del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC) destinada a promoure la qualitat en aquesta especialitat de la Construcció. La RiMe va iniciar la seves activitats al 2005 i té adherides més de 300 empreses afiliades al Gremi de Constructors i d’Obres de Barcelona i Comarques i/o a la CCOC, que treballen per l’assoliment dels següents objectius:

 • Donar garantia al client, especialment al client no professional.
 • Afavorir la transparència del mercat, facilitant al client eines que li permetin diferenciar a les empreses.
 • Col.laborar amb l’administració i ser-ne interlocutor en tot allò que afecti a la rehabilitació.
 • Col.laborar amb els altres agents que intervenen en la construcció (arquitectes, arquitectes tècnics, administradors de finques, etc.) mitjançant la
 • Promoure la innovació en productes, sistemes constructius i mètodes de gestió.
 • Afavorir l’ús de nous materials i col.laborar amb els fabricants de materials i equips destinats a la rehabilitació.
 • Assessorar en les tecnologies específiques de rehabilitació a les empreses constructores i als seus clients no professionals.
 • Promoure l’adequada formació del personal.
 • Recuperar i potenciar els oficis tradicionals per tal d’incorporar-los als processos productius actuals.

 

Qui pot formar part?

Qualsevol empresa afiliada al Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i/o la CCOC.

Nosaltres

 • Com et representem
 • Òrgans de Govern
 • Comissions de Treball
 • Organitzacions vinculades
 • RiMe
 • Portal Transparència

Política de Qualitat 

Codic Étic del Gremi

Estatuts del Gremi