Obligatorietat de Plans d’Igualtat en empreses de més de 50 treballadors

Obligatorietat de Plans d’Igualtat en empreses de més de 50 treballadors

Recordem que des de març de 2019, i amb un període transitori fins a l’any 2022, les empreses de més de 50 treballadors estan obligades a disposar d’un Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes en les seves organitzacions. Una nova normativa que cal afrontar com una nova oportunitat.

Des del passat 7 de març de 2020, ja han de tenir aprovats els plans d’igualtat les empreses d’entre 151 i 250 treballadors.

A partir del 7 de març d’enguany, hauran de tenir aprovats els plans d’igualtat les empreses que tinguin entre 101 i 150.

A partir del 7 de març de 2022, hauran de tenir aprovats els plans d’igualtat, les empreses d’entre 50 i 100.

Les últimes reformes legislatives (Reial decret 901/2020 i Reial decret 902/2020) obliguen també a les empreses a registrar els seus plans d’Igualtat, així com a disposar d’una auditoria retributiva. Aquest nou marc normatiu, si bé consagra el dret a la negociació col·lectiva en matèria d’igualtat, determina que, en última instància, l’obligació de comptar amb un pla d’igualtat correspon a l’empresa.

En aquest sentit, la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (RDL 5/2000) estableix sancions que van des dels 6.251 euros als 187.515 euros per l’incompliment d’aquestes obligacions.

Així mateix, integrar el Pla d’igualtat com a garantia de qualitat i d’excel·lència empresarial facilitarà el reporti de memòries de sostenibilitat i estats d’Informació no Financera, així com el compliment de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 5 i l’Agenda 2030

No Comments

Post A Comment

Escriu el Cpatcha *