GESTIÓ, ELEMENTS I FAMÍLIES AMB REVIT EN ENTORN BIM

OBJECTIU GENERAL:

Manejar la gestió, els elements i les famílies amb Revit en entorn BIM pel control i el seguiment de les obres.

RELACIÓ DE MÒDULS DE FORMACIÓ:

MÒDUL 1. DOCUMENTACIÓ I ORGANITZACIÓ AVANÇADA (10H)

MÒDUL 2. ELEMENTS CONSTRUCTIUS AVANÇATS (10H)

MÒDUL 3. CREACIÓ I EDICIÓ DE FAMÍLIES (10H)

DESENVOLUPAMENT MODULAR

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: DOCUMENTACIÓ I ORGANITZACIÓ AVANÇADA (10H)

Objectiu: gestionar l’organització i la documentació de projectes amb Revit en entorn BIM

Resultats d’aprenentatge:

Coneixements/Capacitats cognitives i pràctiques

 • Gestió de projectes i modificació d’elements
  • Estils d’objecte
  • Modificacions de visibilitat/gràfics
  • Creació i utilització de filtres
  • Modificar gràfics en vista per exemplar
  • Llegendes
  • Personalització de famílies d’alçat, secció, nivells i reixetes
 • Organització del navegador de projectes mitjançant nous paràmetres de vista
  • Realització de plantilles de vista
  • Creació de diferents opcions de disseny per determinar la millor opció en paràmetres econòmics, de disseny i funcionalitat
 • Organització del projecte per fases segons estat, etapa o modificació del projecte
  • Subprojectes
  • Arxius centrals i locals
 • Aplicació de modificacions i sol·licituds, treballant sobre arxius vinculats
  • Enviament de sol·licituds per a la modificació d’elements creats en subprojectes que no són utilitzats per altres usuaris
  • Coordinació i gestió dels arxius vinculats per evitar els errors de construcció del projecte

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Rigor en l’elaboració de la documentació
 • Atenció per la llegibilitat i comprensió dels documents
 • Compromís amb l’ordre del conjunt de documents
 • Compromís amb el compliment de les fases, etapes i modificacions del projecte
 • Atenció per la gestió d’arxius vinculats, coordinació i emmagatzematge de modificacions

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: ELEMENTS CONSTRUCTIUS AVANÇATS (10H)

Objectiu: manejar elements constructius avançats, incloent-hi la creació, modificació i importació, amb Revit en entorn BIM

Resultats d’aprenentatge:

Coneixements/Capacitats cognitives i pràctiques

 • Creació de diferents tipologies d’escales i rampes
  • Tipologies d’escala
  • Tipologies de rampa
 • Creació de perfils 2D per a col·locar-los en diferents elements
  • Baranes
  • Murs
  • Escales
 • Identificació de solucions a les trobades entre elements i jerarquia
  • Murs
  • Sòls
  • Murs a partir d’unions
 • Creació de masses sòlides i superfícies i col·locació del patró
  • Masses sòlides i superfícies per aplicar un sistema de mur cortina
  • Patró de treball a cadascuna de les superfícies dividides
 • Creació de components
  • Mur cortina basat en un patró
  • Components adaptatius
  • Components basats en un patró d’estructura 3D

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Rigor constructiu en la creació i l amodificació dels elements
 • Compromís amb el mètode de gestionar els elements
 • Atenció a l’ordre d’emmagatzematge d’elements

MÒDUL DE FORMACIÓ3: CREACIÓ I EDICIÓ DE FAMÍLIES (10H)

Objectiu: manejar famílies, incloent-hi la creació i edició, amb Revit en entorn BIM

Resultats d’aprenentatge:

Coneixements/Capacitats cognitives i pràctiques

 • Utilització dels estils d’objectes, paràmetre de cota i extrusió de les peces
  • Tipologia d’estils d’objectes
  • Creació i comprovació d’esquelet
  • Extrusió de peces que defineixen una família
 • Col·locació del paràmetres de material en les formes creades
  • Utilització dels paràmetres de visibilitat per controlar la visibilitat dels elements al projecte
  • Creació dels paràmetres de cota
 • Gestió i creació de famílies
  • Creació de diferents tipus de família
  • Creació de famílies que necessiten un amfitrió per a la seva col·locació al projecte
  • Creació de famílies que necessiten un amfitrió per a la seva col·locació al projecte
  • Creació de famílies imbricades com a components de famílies complexes
  • Associació de paràmetres entre famílies imbricades i el projecte
  • Creació del paràmetre “Tipus de Famílies” per poder seleccionar entre tores les famílies imbricades en el projecte de la mateixa categoria
  • Anidació de famílies i creació d’operacions a la família imbricada

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Rigor en la creació i l’edició de famílies
 • Atenció a la visibilitat per a la correcta llegibilitat i comprensió

Tipus de Curs

Formació Subvencionada (sense cost econòmic per a professionals de tots els sectors i persones en atur)

Qui pot apuntar-se a aquest curs subvencionat?

Qualsevol persona resident a Catalunya que estigui en actiu (treballador/a o en situació d’atur). Excepte persones que treballin en l’Administració Pública.


Modalitat Presencial


Curs subvencionat per:

Aquest curs forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació, subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Área

Software de la construcció.

DURACIÓ

Aquest curs té una durada de 30 hores

Data

20/03/2024 a 19/04/2024, dimecres de 17:15 a 21 h i divendres de 16 a 19:45h

DESCARREGA EL CALENDARI

Lloc

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, Gran Via de les Corts Catalanes, 663 – 08010 Barcelona.

FORMADOR/A - MODALITAT

FORMADOR: ALBERTO PÉREZ BARROSO

MODALITAT: PRESENCIAL

DIPLOMA

Al finalitzar el curs es lliurarà un diploma acreditatiu d’aquesta formació.

APPLUS ISO 9001

Estem certificats en Qualitat, segons la norma UNE-ISO 9001, per l’entitat Applus, amb la voluntat d’oferir un servei de màxima qualitat formativa.

Alguna consulta?

Si tens algun dubte o consulta relacionada amb aquest curs no dubtis em posar-te en contacte amb nosaltres!

Inscripció al curs

Places disponibles

 

Un cop inscrit…


1) Ens posarem en contacte amb tu per fer-te arribar el Full d’Inscripció.


2) Ens hauries d’enviar omplert el Full d’Inscripció que t’enviarem a formacio@gremi-obres.org juntament amb:

-Una fotocòpia del DNI en vigor.
-Última nòmina o últim rebut d’autònom o document DARDO (si estàs en situació d’atur).


Per qualsevol dubte contacteu amb nosaltres al 932 6594 30 o enviant un mail a formacio@gremi-obres.org

Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.