Curs de Revit intermig: entorn BIM

OBJECTIU:

L’objectiu d’aquest curs subvencionat és aprendre a millorar el control i seguiment de les obres, desviacions, intervencions, etc.

Curs de Revit intermig: entorn BIM

CONTINGUTS:

MÒDUL 1: DOCUMENTACIÓ D’UN PROJECTE EN REVIT

1.1. CÀLCUL I GESTIÓ DE SUPERFÍCIES: Etiquetatge d’habitacions i superfícies. Creació

d’esquemes de color.

1.2. TAULES DE PLANIFICACIÓ PER A AMIDAMENTS: Creació de taules per a l’extracció de dades i la seva exportació.

1.3. CREACIÓ DE DETALLS CONSTRUCTIUS: Creació de crides i vistes de detall.

1.4. ANOTACIÓ, ETIQUETES I LLEGENDES: Incorporació de notes, creació d’etiquetes, càrrega de famílies d’etiquetes, edició d’estils de text.

1.5. PREPARACIÓ DE PLÀNOLS I CAIXETINS: Inclusió d’elements: imatges, textos, vistes, llegendes i taules de planificació. Introducció a la representació gràfica amb grossors i tipus de línia.

MÒDUL 2: TOPOGRAFIA I PLATAFORMES

2.1. TOPOGRAFIA: Creació i edició de superfícies topogràfiques: per punts o importació des de CAD. Taules de planificació topogràfica.

2.2. PLATAFORMES: Creació de plataformes, subregions i línies de propietat.

2.3. ANOTACIÓ: Incorporació de cotes de nivell, de pendents i de coordenades en plànols topogràfics.

MÒDUL 3: MODELAT AMB MASSES

3.1. MASSES CONCEPTUALS: Creació de formes sòlides i buides per línies de referència i línies de model. Afegir i treballar amb masses conceptuals.

3.2. MASSES IN SITU: Creació de masses dins del projecte.

MÒDUL 4: RENDERITZAT

4.1. EDICIÓ DE MATERIALS: Canvi de patrons i colors, ús de fotos i relleus.

4.2. LLUMS: Il·luminació i col·locació de llums.

4.3. CÀMERES: Creació de càmeres i configuració de vistes, altures, camp visual. Secció escapolida a partir d’una càmera.

4.4. RECORREGUTS: Realització d’un recorregut en una edificació.

4.5. RENDERITZAT: Mètodes de renderizat, exportació d’imatges i vídeos. Render in Cloud

Tipus de Curs

Formació Subvencionada (sense cost per a professionals de tots els sectors i persones en atur)

Qui pot apuntar-se a aquest curs subvencionat?

Qualsevol persona resident a Catalunya que estigui en actiu (treballador/a o en situació d’atur). Excepte persones que treballin en l’Administració Pública.


Modalitat Presencial


Curs subvencionat per:

Aquest curs forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació, subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Área

Software de la construcció.

DURACIÓ

Aquest curs té una durada de 16 hores

Data

07/03/2023 a 16/03/2023, dimarts i dijous de 17 a 21 h

DESCARREGA EL CALENDARI

Lloc

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, Gran Via de les Corts Catalanes, 663 – 08010 Barcelona.

FORMADOR/A - MODALITAT

FORMADOR: ALBERTO PÉREZ

MODALITAT: PRESENCIAL

DIPLOMA

Al finalitzar el curs es lliurarà un diploma acreditatiu d’aquesta formació.

APPLUS ISO 9001

Estem certificats en Qualitat, segons la norma UNE-ISO 9001, per l’entitat Applus, amb la voluntat d’oferir un servei de màxima qualitat formativa.

Alguna consulta?

Si tens algun dubte o consulta relacionada amb aquest curs no dubtis em posar-te en contacte amb nosaltres!

Inscripció al curs
Places disponibles

 

Un cop inscrit…


1) Ens posarem en contacte amb tu per fer-te arribar el Full d’Inscripció.


2) Ens hauries d’enviar omplert el Full d’Inscripció que t’enviarem a formacio@gremi-obres.org juntament amb:

-Una fotocòpia del DNI en vigor.
-Última nòmina o últim rebut d’autònom o document DARDO (si estàs en situació d’atur).


Per qualsevol dubte contacteu amb nosaltres al 932 6594 30 o enviant un mail a formacio@gremi-obres.org

Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.