Curs subvencionat de Revit Avançat: Gestió i Famílies Entorn BIM

OBJECTIU

Millorar el control i seguiment de les obres, desviacions, intervencions, etc.

CURS DE REVIT AVANÇAT: GESTIÓ I FAMÍLIES ENTORN BIM

CONTINGUTS:

MÒDUL 1: DOCUMENTACIÓ AVANÇADA DE PROJECTES EN REVIT

1.1. ESTILS D’OBJECTE: Utilització dels estils d’objecte per al disseny i presentació del projecte a escala global.

1.2. MODIFICACIONS DE VISIBILITAT – GRÀFICS: Modificacions de visibilitat / gràfics per a vistes individuals, sense modificar l’estructura el projecte.

1.3. FILTRES VG: Creació i utilització de filtres per a agilitzar la presentació d’objectes en el projecte.

1.4. GRÀFICS EN VISTA PER EXEMPLAR: Modificar gràfics en vista per exemplar per realçar o diferenciar únicament el / els objectes seleccionats.

1.5. LLEGENDES: Creació de llegendes mitjançant anotacions i descripcions dels elements.

1.6. PERSONALITZAR FAMÍLIES PER PRESENTACIÓ: Personalització de famílies d’alçat, secció, nivells i reixetes. 

MÒDUL 2: ORGANITZACIÓ AVANÇADA DE PROJECTES EN REVIT

2.1. ORGANITZACIÓ DEL NAVEGADOR DE PROJECTES: Organització navegador de projectes mitjançant nous paràmetres de vista.

2.2. PLANTILLES DE VISTA: Realització de plantilles de vista per a les diferents disciplines projectuals i nivells de treball.

2.3. OPCIONS DE DISSENY: Creació de diferents opcions de disseny per determinar la millor opció en paràmetres econòmics, de disseny i funcionalitat.

2.4. ORGANITZACIÓ DEL PROJECTE PER FASES: Organització del projecte per fases en funció d’estat, etapa o modificació del projecte. 

MÒDUL 3: GESTIÓ DE TREBALL EN EQUIP

3.1. INTRODUCCIÓ AL TREBALL EN EQUIP: Introducció al treball en equip mitjançant la utilització de subprojectes per a la seva divisió i coordinació entre diferents arxius.

3.2. SUBPROJECTES: Creació de subprojectes per a la divisió del treball en funció de la seva disciplina, àrea o bloc amb un mateix servidor.

3.3. CREACIÓ DELS MODELS CENTRAL I LOCAL: Creació dels fitxers central i locals per al desenvolupament del projecte per als diferents membres del despatx.

3.4. PERMISOS DE MODIFICACIÓ I SOL·LICITUDS: Enviament de sol·licituds per a la modificació d’elements creats en subprojectes que no són utilitzats per altres usuaris.

3.5. TREBALL SOBRE ARXIUS VINCULATS: Coordinació i gestió dels arxius vinculats per evitar els errors de construcció del projecte. 

MÒDUL 4: ELEMENTS CONSTRUCTIUS AVANÇATS

4.1. CIRCULACIÓ: ESCALES: Creació de diferents tipologies d’escales amb diferents desembarcaments i acabats.

4.2. CIRCULACIÓ: RAMPES: Creació de rampes mitjançant diferents opcions.

4.3. PERFILS 2D: Creació de perfils per a la seva col·locació en diferents elements, baranes, murs, escales.

4.4. SOLUCIONS CONSTRUCTIVES MURS I TERRES: Solucions en les trobades de murs, terres i murs a partir d’unions entre elements i jerarquia de les seves capes constructives.

MÒDUL 5: CREACIÓ I EDICIÓ DE FAMÍLIES (I)

5.1. ESTILS D’OBJECTE: Utilització dels estils d’objecte per al disseny i presentació del projecte a escala global.

5.2. PARÀMETRES DE COTA I ESQUELET DE FAMÍLIA: Creació dels paràmetres de cota. Creació i comprovació de l’esquelet.

5.3. EXTRUSIÓ: Extrusió de les peces que defineixen una família.

5.4. PARÀMETRES DE MATERIAL: Col·locació del paràmetres de material a les formes creades.

5.5. FAMÍLIES niades: Implantació de famílies i creació d’operacions en la família imbricada.

5.6. TIPUS DE FAMÍLIA: Creació de diferents tipus de família. 

MÒDUL 6: CREACIÓ I EDICIÓ DE FAMÍLIES (II)

6.1. FAMÍLIES BASADES EN amfitrió: Creació de famílies que necessiten un amfitrió per la seva col·locació en el projecte.

6.2. PLÀNOLS DE REFERÈNCIA (II): Explicació dels plànols de referència.

6.3. LÍNIES DE REFERÈNCIA: Introducció a les línies de referència i plànols de treball.

6.4. BUIT DE amfitrió: Creació de l’ordre buit en mur.

6.5. PARÀMETRES DE COTA: Creació dels paràmetres de cota.

6.6. PARÀMETRES DE VISIBILITAT: Utilització dels paràmetres de visibilitat per controlar la visibilitat dels elements en el projecte.

6.7. LÍNIES SIMBÒLIQUES: Creació de línies simbòliques per a la representar famílies en 2D.

6.8. FORMES BUIDES: Utilització de formes buides per modificar parcialment l’element amfitrió. 

MÒDUL 7: FAMÍLIES AVANÇADES

7.1. FAMÍLIA BASADA EN LÍNIA: Realització de família basada en línia per al controlar numèricament la seva dimensió durant la col·locació.

7.2. GENERACIÓ FAMÍLIES niades: Creació de famílies niades com a components de famílies complexes.

7.3. PARÀMETRES ENTRE FAMÍLIES: Associació de paràmetres entre famílies niuades i el projecte.

7.4. TIPUS DE FAMÍLIES: Creació del paràmetre “Tipus de Famílies” per poder seleccionar entre totes les famílies niuades en el projecte de la mateixa categoria.

7.5. CONDICIONALS: Creació de fórmules condicionals per definir el valor de paràmetres.

MÒDUL 8: CREACIÓ DE MASSES AVANÇADES I COMPONENTS IN SITU

8.1. SISTEMA DE MUR CORTINA AMB PATRÓ: Creació de masses sòlides i superfícies per a l’aplicació d’un sistema de mur cortina.

8.2. PATRÓ DE SUPERFÍCIE: Col·locació del patró de treball en cadascuna de les superfícies dividides.

8.3. COMPONENT BÀSIC: Creació d’un component de mur cortina basat en un patró.

8.4. COMPONENT ADAPTATIU: Creació de components adaptatius.

8.5. ESTRUCTURES ESPACIALS: Creació de components basats en un patró d’estructura 3D.

8.6. BIGUES ADAPTATIVES: Creació de components adaptatius en una única direcció.

Tipus de Curs

Formació Subvencionada (sense cost econòmic per a professionals de tots els sectors i persones en atur)

Qui pot apuntar-se a aquest curs subvencionat?

Qualsevol persona resident a Catalunya que estigui en actiu (treballador/a o en situació d’atur). Excepte persones que treballin en l’Administració Pública.


Modalitat Presencial


Curs subvencionat per:

Aquest curs forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació, subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Área

Software de la construcció.

DURACIÓ

Aquest curs té una durada de 30 hores

Data

Properament nova convocatòria

Lloc

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, Gran Via de les Corts Catalanes, 663 – 08010 Barcelona.

FORMADOR/A - MODALITAT

FORMADOR: ALBERTO PÉREZ BARROSO

MODALITAT: PRESENCIAL

DIPLOMA

Al finalitzar el curs es lliurarà un diploma acreditatiu d’aquesta formació.

APPLUS ISO 9001

Estem certificats en Qualitat, segons la norma UNE-ISO 9001, per l’entitat Applus, amb la voluntat d’oferir un servei de màxima qualitat formativa.

Alguna consulta?

Si tens algun dubte o consulta relacionada amb aquest curs no dubtis em posar-te en contacte amb nosaltres!

Inscripció al curs

Curs tancat. Pots inscriure’t per tal d’entrar a la llista d’espera. Contactarem amb tu quan obrim noves convocatòries

 

Un cop inscrit…


1) Ens posarem en contacte amb tu per fer-te arribar el Full d’Inscripció.


2) Ens hauries d’enviar omplert el Full d’Inscripció que t’enviarem a formacio@gremi-obres.org juntament amb:

-Una fotocòpia del DNI en vigor.
-Última nòmina o últim rebut d’autònom o document DARDO (si estàs en situació d’atur).


Per qualsevol dubte contacteu amb nosaltres al 932 6594 30 o enviant un mail a formacio@gremi-obres.org

Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.