Curs subvencionat de Com fer un projecte d’edificació amb REVIT. Entorn BIM

REQUISITS CURS:

Per poder participar en aquest curs s’ha d’haver cursat en el Gremi els cursos de Revit Bàsic (16h) i intermedi (16h) i sinó s’ha de fer una prova de nivell prèvia a l’inici de curs. En aquest curs l’alumne / a ha de portar el seu ordinador portàtil.

OBJECTIUS:

– Executar les eines del programa amb agilitat i concreció sobre el cas pràctic.

– Aprendre les eines necessàries que ajudin a l’alumne a finalitzar el procés del projecte.

– Planificar l’ordre de disseny de cara a la definició constructiva i futura gestió de l’obra.

– Conèixer la metodologia de treball i gestió d’arxius.

– Solucionar problemes constructius i d’altres que puguin sorgir durant l’execució del cas pràctic.

COM FER UN PROJECTE D’EDIFICACIÓ AMB REVIT. ENTORN BIM

CONTINGUTS:

1.INTRODUCCIÓ: Presentació del cas pràctic a realitzar durant el curs. Realització de l’emplaçament del projecte. (Topografia i masses) (4h)

2. Creació de fonamentació i l’estructura del projecte. (Fonamentació, murs, pilars, terres) (4h)

3. Creació dels tancaments. (Tipologies de murs de façana) (4h)

4. Creació de divisòries. (Tipologies de murs) (4h)

5. Creació d’acabats. (Tipologies de sostres, paviments i murs) (4h)

6. Creació de serralleria, fusteries. (Tipologies de portes finestres i baranes) (4h)

7. Creació de documentació gràfica del projecte. (Vistes i plantilles) (4h)

8. Creació de documentació executiva. (Detalls constructius, llegendes i taules) (4h)

9. Creació de mobiliari, sanitaris, il·luminació i altres. (4h)

10. Presentació per part dels alumnes del projecte realitzat durant els dies de classe. (4h)

Tipus de Curs

Formació Subvencionada (sense cost per a professionals de tots els sectors i persones en atur)

Qui pot apuntar-se a aquest curs subvencionat?

Qualsevol persona resident a Catalunya que estigui en actiu (treballador/a o en situació d’atur). Excepte persones que treballin en l’Administració pública.


Modalitat Presencial


Curs subvencionat per:

Aquest curs forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació, subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Área

Software de la construcció.

DURACIÓ

Aquest curs té una durada de 40 hores

Data

Properament nova convocatòria

Lloc

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, Gran Via de les Corts Catalanes, 663 – 08010 Barcelona.

FORMADOR/A - MODALITAT

FORMADOR: ALBERTO PEREZ

MODALITAT: PRESENCIAL

DIPLOMA

Al finalitzar el curs es lliurarà un diploma acreditatiu d’aquesta formació.

APPLUS ISO 9001

Estem certificats en Qualitat, segons la norma UNE-ISO 9001, per l’entitat Applus, amb la voluntat d’oferir un servei de màxima qualitat formativa.

Alguna consulta?

Si tens algun dubte o consulta relacionada amb aquest curs no dubtis em posar-te en contacte amb nosaltres!

Inscripció al curs

Curs tancat. Pots inscriure’t per tal d’entrar a la llista d’espera. Contactarem amb tu quan obrim noves convocatòries

Un cop inscrit…


1) Ens posarem en contacte amb tu per fer-te arribar el Full d’Inscripció.


2) Ens hauries d’enviar omplert el Full d’Inscripció que t’enviarem a formacio@gremi-obres.org juntament amb:

-Una fotocòpia del DNI en vigor.
-Última nòmina o últim rebut d’autònom o document DARDO (si estàs en situació d’atur).


Per qualsevol dubte contacteu amb nosaltres al 932 6594 30 o enviant un mail a formacio@gremi-obres.org

Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.