BUSCADOR DE CURSOS

CURS DE PRL PER A TREBALLS D’ELECTRICITAT, MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS D’AT I BT

OBJECTIU GENERAL:

Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin l’aplicació de tècniques segures de treball durant l’execució de les unitats d’obra que dugui a terme.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

  •  Identificar quines activitats, sistemes d’execució, materials i equips de treball s’inclouen en el concepte de la unitat d’obra de treballs d’electricitat.
  • Reconèixer els riscos específics inherents a les tasques, equips de treball i àrees de la unitat d’obra concreta, així com conèixer les tècniques preventives específiques per a la seva aplicació en cada cas.
  • Aplicar els mecanismes per a la verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn, així com per a la planificació de les tasques des d’un punt de vista preventiu.
  • Identificar quins riscos es deriven de la interferència entre activitats i aprendre els procediments d’actuació.
  • Conèixer els drets i deures en matèria preventiva.
  • Provocar la participació i de la implicació de cada treballador en l’aplicació de la prevenció en la seva unitat d’obra.
  • Conèixer el marc normatiu general i específic d’aplicació.

 

CURS PER A TREBALLS D’ELECTRICITAT, MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS D’AT I BT

CONTINGUTS:

Els continguts que es relacionen a continuació s’ajusten a l’especificat en l’Annex XII apartat 2 del VI Conveni General del Sector de la Construcció.

Continguts de la part comuna:

 1. TÈCNIQUES PREVENTIVES

Mitjans de protecció col·lectiva.
Equips de protecció individual.
Senyalització.

 2. MITJANS AUXILIARS, EQUIPS I EINES.

 3. VERIFICACIÓ, IDENTIFICACIÓ I VIGILÀNCIA DEL LLOC DE TREBALL I EL SEU ENTORN.

 Riscos.
Coneixement de l’entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d’un punt de vista preventiu.
Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.

 4. INTERFERÈNCIES ENTRE ACTIVITATS.

 Activitats simultànies o successives.

 5. DRETS I OBLIGACIONS.

 Marc normatiu general i específic.
Organització de la prevenció de riscos laborals.
Participació, informació, consulta i propostes.

6. PRIMERS AUXILIS I MESURES D’EMERGÈNCIA.

Continguts de la part específica:

  1. DEFINICIÓ DELS TREBALLS.

Previsió de les necessitats dels diferents equips elèctrics.
Línies elèctriques aèries i subterrànies d’alta i baixa tensió.
Centres de transformació.
Subestacions.
Muntatge i manteniment elèctric industrial i edificació.
Instal·lacions provisionals d’obra.

 2. TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES.

Identificació de riscos.
Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
Mitjans auxiliars (plataformes elevadores, bastides, escales de mà, màquines de tir, de fre, d’empalmar, corrioles, gats, carros de sortida a conductors, perxes de verificació d’absència de tensió).
Equips de treball i eines: Riscos i mesures preventives.
RD 614/2001.
Manipulació manual de càrregues.
Treballs en altura.
Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases H i P,…).
Utilització de línies de vida, verticals i horitzontals, en els diferents tipus d’ancoratge i estructures.

Tipus de Curs

Formació Subvencionada.

Área

Prevenció de Riscos Laborals

DURACIÓ

Aquest curs té una durada de 20 hores

Data

Consultar.

Lloc

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, Gran Via de les Corts Catalanes, 663 – 08010 Barcelona.

Modalitat

Curs Presencial amb Formador.

FORMADOR

TERESA MARÍA CANO RODRÍGUEZ

DIPLOMA

Al finalitzar el curs es lliurarà un diploma acreditatiu d’aquesta formació.

APPLUS ISO 9001

Estem certificats en Qualitat, segons la norma UNE-ISO 9001:2008, per l’entitat Applus, amb la voluntat d’oferir un servei de màxima qualitat formativa.

Alguna consulta?

Si tens algún dubte o consulta relacionada amb aquest curs no dubtis em posar-te en contacte amb nosaltres!

Vull inscriure’m

He llegit i accepto la Política de Privacitat (obligatori)

Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.

Vols Bonificar-te el curs?

Si estàs treballant per compte aliena podem gestionar el teu crèdit sense que et suposi cap cost addicional a l’import del curs. T’ajudem a recuperar total o parcialment la inversió de l’import en la formació que realitzis amb nosaltres.
Consulta’ns sense cap compromís i t’informarem del crèdit que disposes per realitzar el curs que vulguis.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies