BUSCADOR DE CURSOS

Curs de PRL (Mòdul bàsic, segons normativa), recurs preventiu

Descripció

OBJETIU GENERAL
Obtenir el nivell de qualificació necessari per a desenvolupar les funcions del nivell bàsic de l’activitat preventiva en el sector de la Construcció.

OBJETIUS ESPECÍFICS

– Assimilar els conceptes preventius fonamentals i la relació existent entre ells.

– Conèixer la configuració del marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals, així com alguna de la reglamentació de caràcter tècnic amb disposicions en aquesta matèria.

– Distingir els aspectes generals de la llei de prevenció de riscos laborals i els trets fonamentals de la normativa de prevenció d’aplicació específica al sector de la construcció.

– Identificar els riscos més freqüents que poden originar-se en els llocs de treball i conèixer les mesures preventives d’aplicació general.

– Realitzar les avaluacions dels riscos elementals que poden originar-se en les obres i establir les mesures preventives elementals i complementàries per al seu control.

– Conèixer els mecanismes per promoure i fomentar la integració de la prevenció durant el desenvolupament de les activitats.

– Comprendre els criteris i requisits que han de regir els processos de planificació i organització d’una obra prenent com a base les consideracions relatives a la seguretat i la salut dels treballadors.

– Gestionar els recursos mínims necessaris (humans i materials) per dur a terme els primers auxilis i les primeres intervencions en situació d’emergència.

– Distingir els aspectes fonamentals de la gestió preventiva en les empreses que realitzen activitats en el sector de la construcció.

– Conèixer els diferents organismes públics que duen a terme actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals, així com els mecanismes legals de participació i consulta dels treballadors en aquesta matèria.

Curs de Nivell Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals en Construcció

CONTINGUTS:

UNITAT DIDÀCTICA 1. CONCEPTES BÀSICS SOBRE SEGURETAT I SALUT.
1.1. El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc.
1.2. Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball.
1.3. Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Deures i obligacions bàsics en aquesta matèria.

UNITAT DIDÀCTICA 2. RISCOS GENERALS I LA SEVA PREVENCIÓ.
2.1. Riscos lligats a les condicions de seguretat.
2.2. Riscos lligats al medi ambient del treball.
2.3. La càrrega del treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
2.4. Sistemes elementals de control de riscos. Mitjans de protecció col•lectiva i equips de protecció individual.
2.5. Plans d’emergència i evacuació.
2.6. El control de la salut dels treballadors.

UNITAT DIDÀCTICA 3. RISCOS ESPECÍFICS I LA SEVA PREVENCIÓ EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ.
3.1. Diferents fases d’obra i les seves proteccions corresponents
(xarxes, baranes, bastides, plataformes de treball, escales, etc.).
3.2. Implantació d’obra. Locals higiènic sanitaris, instal•lacions provisionals, etc.

UNITAT DIDÀCTICA 4. ELEMENTS BÀSICS DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS.
4.1. Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.
4.2. Organització preventiva del treball: “rutines” bàsiques.
4.3. Documentació: recollida, elaboració i arxiu.
4.4. Representació dels treballadors. Drets i obligacions (delegats de prevenció, comitè de seguretat i salut, treballadors designats, etc)

UNITAT DIDÀCTICA 5. PRIMERS AUXILIS.
5.1. Procediments generals.
5.2. Pla d’actuació.

Tipus de Curs

Formació Subvencionada. Aquest curs forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades, subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Área

Prevenció de Riscos Laborals en la Construcció.

DURACIÓ

Aquest curs té una durada de 60 hores

Data

07/07/2020 – 30/07/2020, dimarts a dijous de 16:30 – 21:30 h

Lloc

GREMI DE BARCELONA:
Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, Gran Via de les Corts Catalanes, 663 – 08010 Barcelona.

GREMI DEL GARRAF:
Gremi de Constructors d’Obres del Garraf, Rambla Exposició 105, Loc. 3, 08800 Vilanova i la Geltrú

Modalitat

Curs presencial.

FORMADOR

DIPLOMA

Al finalitzar el curs es lliurarà un diploma acreditatiu d’aquesta formació.

APPLUS ISO 9001

Estem certificats en Qualitat, segons la norma UNE-ISO 9001, per l’entitat Applus, amb la voluntat d’oferir un servei de màxima qualitat formativa.

Alguna consulta?

Si tens algún dubte o consulta relacionada amb aquest curs no dubtis em posar-te en contacte amb nosaltres!

Vull inscriure’m

He llegit i accepto la Política de Privacitat (obligatori)

Les dades obligatòries són imprescindibles per tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades en un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies