Curs subvencionat de Rehabilitació Integral d’Edificis

Objectiu

El curs té per objectiu que  l’alumne aprengui a gestionar i controlar el projecte de rehabilitació integral d’un edifici, i optimitzar al màxim possible el comportament ambiental de l’edifici rehabilitat.

OBJECTIUS

Comprendre el concepte d’eficiència energètica.

Comprendre l’objectiu de la rehabilitació energètica als edificis existents.

Identificar les possibilitats d’intervenció en edificis existents.

Conèixer eines i equips de mesura necessària per a la certificació energètica d’edificis existents.

Conèixer les característiques dels diversos materials i solucions constructives, amb la finalitat de poder desenvolupar les mesures de millora relacionades amb les estratègies passives.

Conèixer i saber desenvolupar mesures de millora en l’eficiència energètica dels edificis existents relacionades amb les estratègies actives i els sistemes d’instal·lacions.

Curs de Rehabilitació Integral dels edificis

PROGRAMA

1. FORMES D’INTERVENCIÓ I REPARACIÓ MÉS HABITUALS EN ELS DIFERENTS SISTEMES CONSTRUCTIUS
1.1. Introducció als materials constructius
1.2. Sistema estructural d’un edifici
1.3. Aspectes generals de la diagnosi i el reconeixement de les lesions
1.4. Patologies estructurals que afecten a la seguretat
1.3. Façanes i cobertes
1.4. Tancaments i acabats interiors
1.5 Fusteria

2. REHABILITACIÓ D’ESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS
2.1. Introducció als diferents àmbits de la rehabilitació
2.2. Rehabilitació d’estructures
2.3. Sistemes de reparació i tècniques d’intervenció
2.4. Patologies més habituals
2.5. Diagnosi estructural
2.6. Rehabilitació d’instal·lacions
2.7. Criteris d’actuació segons la legalitat i l’estat de les instal·lacions
2.8. Integració en la arquitectura de les instal·lacions en edificis de vivendes
2.9. Normativa

3. REHABILITACIÓ SOSTENIBLE
3.1. Antecedents i marc normatiu
3.1.1. Introducció a la rehabilitació energètica i antecedents
3.1.2. Marc normatiu i d’ajudes i incentius:
• RD 233/2013 del 5 d’abril: Foment de lloguer d’habitatges i rehabilitació energètica
• Llei 8/2013 del 27 de juny: Rehabilitació, regeneració i renovació urbana
• Resolució del 25 de setembre: Ajudes per a la rehabilitació energètica d’edificis
• Directiva 27/2012/UE i RD 235/2013 del 5 d’abril: Certificació Energètica d’edificis
• Ordre FOM/1635/2013 del 10 de setembre de 2013: Revisió del CTE DB-HE 2013
3.2. Context i situació actual. Aspectes socials, obstacles i fites a assolir
3.3. Objectius de la rehabilitació energètica
3.3.1. Què són la sostenibilitat i l’eficiència energètica?
3.3.2. Per què cal rehabilitar edificis sota paràmetres sostenibles?
3.3.3. Conceptes clau de la rehabilitació energètica
3.3.4. Procediments i estratègies principals de rehabilitació energètica
• Reducció de la demanda energètica
• Augment del rendiment dels sistemes actius
• Optimització en la gestió i ús de l’edifici
3.4. Descripció de les principals eines gratuïtes d’anàlisi i/o certificació energètica d’edificis existents
3.4.1. Procediments simplificats normatius: CE3x, CE3 i CERMA
3.4.2. Procediments generals normatius: Eina Unificada LIDER-CALENER i CALENER GT
3.4.3. Eines avançades: DIALUX, THERM, ECOTECT, DOE-2, ENERGYPLUS i openFOAM CFD
3.5. El comportament dels edificis: conceptes tèrmics i físics
3.5.1. Introducció a la transferència de calor

4. CRITERIS D’ACCESSIBILITAT

Tipus de Curs

Formació Subvencionada. 

Qui pot apuntar-se a aquest curs subvencionat (sense cost econòmic)?

Qualsevol persona resident a Catalunya que estigui en actiu (treballador/a o en situació d’atur). Excepte persones que treballin en l’Administració Pública.


Modalitat Presencial


Curs subvencionat per:

Aquest curs forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació, subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

DURACIÓ

Aquest curs té una durada de 40 hores

Data

Properament nova convocatòria

Lloc

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, Gran Via de les Corts Catalanes, 663 – 08010 Barcelona.

Modalitat

Presencial.

FORMADOR

DIPLOMA

Al finalitzar el curs es lliurarà un diploma acreditatiu d’aquesta formació.

APPLUS ISO 9001

Estem certificats en Qualitat, segons la norma UNE-ISO 9001, per l’entitat Applus, amb la voluntat d’oferir un servei de màxima qualitat formativa.

Alguna consulta?

Si tens algún dubte o consulta relacionada amb aquest curs no dubtis em posar-te en contacte amb nosaltres!

Inscripció al curs

Curs tancat. Pots inscriure’t per tal d’entrar a la llista d’espera. Contactarem amb tu quan obrim noves convocatòries

 

Un cop inscrit…


1) Ens posarem en contacte amb tu per fer-te arribar el Full d’Inscripció.


2) Ens hauries d’enviar omplert el Full d’Inscripció que t’enviarem a formacio@gremi-obres.org.com juntament amb:

-Una fotocòpia del DNI en vigor.
-Última nòmina o últim rebut d’autònom o document DARDO (si estàs en situació d’atur).


Per qualsevol dubte contacteu amb nosaltres al 932 6594 30 o enviant un mail a formacio@gremi-obres.org.

Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.