Curs subvencionat de Rehabilitació Energètica d’Edificis

OBJECTIUS:

– Adquirir els coneixements necessaris, tant teòrics com a pràctics, amb la finalitat de conèixer les tècniques elementals de la rehabilitació energètica als edificis.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

-Comprendre el concepte d’eficiència energètica.
-Comprendre l’objecte de la rehabilitació energètica als edificis existents.
-Identificar les possibilitats d’intervenció en edificis existents.
-Ser conscient de la importància de l’energia, així com de la necessitat del seu ús racional, en el funcionament de la societat en general, i dels edificis en particular.
-Ser capaç de transmetre aquestes idees als seus clients informant-los adequadament sobre:
– Certificació d’eficiència energètica dels edifici
-Les obligacions que imposa la nova legislació en matèria d’eficiència energètica.
-Mesures d’estalvi i eficiència energètica. Rehabilitació energètica.
-Conèixer algunes de les possibilitats de nous serveis que podran ser oferts als seus clients relacionats amb l’eficiència energètica.

Curs de Rehabilitació Energètica d’edificis

CONTINGUTS:

1. CONCEPTES ENERGÈTICS. COMPORTAMENT ENERGÈTIC DELS EDIFICIS.
1.1. Introducció
1.2. Els combustibles fòssils
1.3. Energia
1.4. Energia a Espanya: principals dades energètiques
1.5. Edificis i les seves instal•lacions
1.6. Comportament energètic de l’edifici
1.7. Consum energètic residencial a Espanya
1.8. Eines per a la millora de l’eficiència energètica
1.9. Edificis d’alta eficiència

2. LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS.
2.1. Normativa en matèria d’eficiència energètica en l’edificació
2.2. Què és un certificat d’eficiència energètica
2.3. Metodologies d’obtenció de l’índex d’eficiència energètica (Basades en mesuraments o en càlculs)
2.4. Certificació energètica a Europa
2.5. Què objectiu té l’ús de certificats d’eficiència energètica?
2.6. Quins edificis han de disposar d’un certificat d’eficiència energètica?
2.7. Quan serà obligatori disposar del certificat?
2.8. Què és la certificació energètica? I la qualificació energètica? Quina és la diferència?
2.9. Continguts d’un certificat
2.10. Tipus de recomanacions a incorporar en els certificats d’eficiència energètica
2.11. Etiqueta d’eficiència energètica
2.12. Escala de qualificació energètica
2.13. Qui i quan té l’obligació d’exhibir al públic l’etiqueta d’eficiència energètica?
2.14. Qui és el responsable d’aportar el certificat en la compra – venda o el lloguer d’un immoble?
2.15. Qui és el responsable de disposar del certificat? Qui assumeix el cost?
2.16. Qui pot realitzar (subscriure) un certificat d’eficiència energètica?
2.17. Registre de certificats
2.18. Com s’obté un certificat? Procés de realització d’un certificat d’eficiència
2.19. Quin programari s’utilitza per obtenir el certificat d’eficiència energètica?
2.20. Quina informació es requereix per realitzar el certificat d’eficiència energètica?
2.21. Validesa i renovació dels certificats
2.22. Informació a facilitar als potencials clients (compradors, venedors, arrendadors i arrendataris)
2.23. Opcions de certificació ( edifici complet, habitatges habituals, locals comercials)
2.24. Certificats de pisos o blocs de pisos
2.25. Quins aspectes de l’edifici influeixen en el resultat?, i en el seu consum energètic?
2.26. Quant costa un certificat?
2.27. És necessari fer un certificat cada vegada que es lloga o es ven un immoble?
2.28. Es pot publicitar la venda o lloguer d’un immoble sense disposar del certificat d’eficiència energètica
2.29. Haig de lliurar una còpia del certificat a un potencial client?
2.30. On puc trobar un tècnic certificador?
2.31. Existeix obligació d’escometre les mesures de millora recollides en el certificat?
2.32. Si es realitza una millora en l’habitatge o edifici cal tornar a certificar-la?
2.33. Si es te una mala qualificació és obligatori fer reformes?
2.34. Com afecta al preu de venda o lloguer disposar d’una bona qualificació energètica?
2.35. És necessari disposar d’un certificat d’eficiència energètica si l’edifici va a se demolit ?
2.36. Quant temps es necessita per certificar un habitatge i un edifici?
2.37. Pot variar el resultat de la qualificació depenent del tècnic certificador?
2.38. Està previst que hi hagi algun tipus de control sobre els certificats d’eficiència energètica per part de l’Administració?
2.39. Dilema promotor – comprador, venedor-comprador i arrendatari-arrendat
2.40. Com verificar l’autenticitat d’un certificat d’eficiència energètica i com comprovar l’autenticitat d’un tècnic certificador?
2.41. Quines conseqüències poden produir-se si no es disposa del certificat?
2.42. Certificacions voluntàries
2.43. Gestor immobiliari

3. MESURES D’ESTALVI I I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS.
3.1. Mesurades de millora: envolupant tèrmica
3.2. Mesures de millora: sistemes consumidors d’energia
3.3. Rehabilitació Energètica
3.4. Eficiència del parc d’edificis i habitatges d’Espanya
3.5. Situació actual del sector de la rehabilitació
3.6. Perspectives d’ocupació en el sector de la rehabilitació
3.7. Agents en el sector de la rehabilitació
3.8. Exemple pràctic
3.9. Conclusions.

Tipus de Curs

Formació Subvencionada (sense cost per a professionals de tots els sectors i persones en atur)

Qui pot apuntar-se a aquest curs subvencionat?

Qualsevol persona resident a Catalunya que estigui en actiu (treballador/a o en situació d’atur). Excepte persones que treballin en l’Administració Pública.


Modalitat Presencial


Curs subvencionat per:

Aquest curs forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació, subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Área

Rehabilitació Energètica

DURACIÓ

Aquest curs té una durada de 40 hores

Data

12/04/2023 a 17/05/2023, dilluns i dimecres de 17 a 21 h

DESCARREGA EL CALENDARI

Lloc

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, Gran Via de les Corts Catalanes, 663 – 08010 Barcelona.

Modalitat

Curs Presencial amb Formador.

FORMADOR

DIPLOMA

Al finalitzar el curs es lliurarà un diploma acreditatiu d’aquesta formació.

APPLUS ISO 9001

Estem certificats en Qualitat, segons la norma UNE-ISO 9001, per l’entitat Applus, amb la voluntat d’oferir un servei de màxima qualitat formativa.

Alguna consulta?

Si tens algun dubte o consulta relacionada amb aquest curs no dubtis em posar-te en contacte amb nosaltres!

Inscripció al curs
Places disponibles

Un cop inscrit…


1) Ens posarem en contacte amb tu per fer-te arribar el Full d’Inscripció.


2) Ens hauries d’enviar omplert el Full d’Inscripció que t’enviarem a formacio@gremi-obres.org  juntament amb:

-Una fotocòpia del DNI en vigor.
-Última nòmina o últim rebut d’autònom o document DARDO (si estàs en situació d’atur).


Per qualsevol dubte contacteu amb nosaltres al 932 6594 30 o enviant un mail a formacio@gremi-obres.org

Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.