Curs subvencionat de Revit Bàsic entorn BIM

OBJECTIU:

L’objectiu d’aquest curs subvencionat és aprendre a millorar el control i seguiment de les obres, desviacions, intervencions,  etc.

CURS DE REVIT BÀSIC ENTORN BIM

CONTINGUTS:

MÒDUL 1: PRESENTACIÓ REVIT

1.1. INTRODUCCIÓ AL BIM: Presentació de la metodologia BIM i el nou paradigma per a la realització de projectes arquitectònics.
1.2. INTRODUCCIÓ A AUTODESK® REVIT®: Explicació de les característiques de Revit i els seus principals objectius.
1.3. BIM VS. CAD: Comparació entre un projecte CAD i un projecte BIM i explicació dels avantatges i inconvenients del BIM.
1.4. ENTORN DE TREBALL: Introducció a l’entorn de treball en Revit: barres d’eines, navegació, àrea de dibuix, panells i propietats.
1.5. INTRODUCCIÓ A VISTES: Introducció als diferents tipus de vistes: plànols, alçats, secció, detall i vistes 3D. Creació i duplicació de vistes.
1.6. INTRODUCCIÓ A PLÀNOLS: Creació de plànols mitjançant la incorporació de vistes, taules i llegendes.
1.7. INTRODUCCIÓ A FAMÍLIES: Definició i classificació de famílies, tipus de famílies, importació de famílies des de biblioteques locals i online.


MÒDUL 2: INICI D’UN PROJECTE EN REVIT

2.1. ORGANITZACIÓ D’UN PROJECTE: Configuració inicial del projecte i assignació d’unitats de treball.
2.2. OPCIONS DE VISUALITZACIÓ: Utilització de la barra de controls de vista: escales, estils visuals, ombres, renderizat, regió de retallada i ocultar /mostrar elements.
2.3. VINCULACIÓ D’ARXIUS: Interrelació amb arxius externs.
2.4. INSERTAR / EXPORTAR: Inclusió d’arxius externs al nostre arxiu basi i generació d’arxius a partir del nostre projecte.
2.5. EXPORTACIÓ AVANÇADA: Consideracions a tenir en compte en inserir i exportar arxius.
2.6 EMPLAÇAMENT I UBICACIÓ: Situació del projecte per coordenades geogràfiques, orientació i rotació del nord de projecte i nord real.

MÒDUL 3: CREACIÓ I EDICIÓ D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS (I)

3.1. NIVELLS I GRAELLES: Creació de referències visuals per proporcionar context i directrius en el modelatge.
3.2. FORJATS: Creació i edició de forjats, vores de llosa, sòls amb pendents i amb elevacions.
3.3. MURS: Creació i edició de murs, unions, desplaçaments, murs apilats i consells pràctics.
3.4. ESTRUCTURA: Ubicació de pilars, jàsseres i sistemes de biguetes.
3.5. CIMENTACIÓ: Col·locació de lloses, sabates corregudes i aïllades.


MÒDUL 4: CREACIÓ I EDICIÓ D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS (II)

4.1. PORTES: Col·locació i edició de portes, portes en murs cortina, paràmetres i particularitats.
4.2. FINESTRES: Col·locació i dimensionament de finestres, paràmetres i particularitats.
4.3. BUITS: Creació i edició de buits en murs i forjats.
4.4. ESCALES I BARANES: Sistemes de creació d’escales (per esbós o per component), paràmetres, creació de baranes.
4.5. COBERTES: Mètodes de creació de cobertes (per perímetre, per extrusió i per cara), estructura.

Tipus de Curs

Formació Subvencionada (sense cost per a professionals de tots els sectors i persones en atur)

Qui pot apuntar-se a aquest curs subvencionat?

Qualsevol persona resident a Catalunya que estigui en actiu (treballador/a o en situació d’atur). Excepte persones que treballin en l’Administració Pública.


Modalitat Presencial


Curs subvencionat per:

Aquest curs forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació, subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Área

Software de la construcció.

DURACIÓ

Aquest curs té una durada de 16 hores

Data

21/02/2023 a 02/03/2023, dimarts i dijous de 17 a 21 h

DESCARREGA EL CALENDARI

Lloc

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, Gran Via de les Corts Catalanes, 663 – 08010 Barcelona.

FORMADOR/A - MODALITAT

FORMADOR: ALBERTO PÉREZ

MODALITAT: PRESENCIAL

DIPLOMA

Al finalitzar el curs es lliurarà un diploma acreditatiu d’aquesta formació.

APPLUS ISO 9001

Estem certificats en Qualitat, segons la norma UNE-ISO 9001, per l’entitat Applus, amb la voluntat d’oferir un servei de màxima qualitat formativa.

Alguna consulta?

Si tens algun dubte o consulta relacionada amb aquest curs no dubtis em posar-te en contacte amb nosaltres!

Inscripció al curs

Curs complet. Pots inscriure’t per tal d’entrar a la llista d’espera. Contactarem amb tu quan tinguem alguna baixa o quan obrim noves convocatòries

 

Un cop inscrit…


1) Ens posarem en contacte amb tu per fer-te arribar el Full d’Inscripció.


2) Ens hauries d’enviar omplert el Full d’Inscripció que t’enviarem a formacio@gremi-obres.org juntament amb:

-Una fotocòpia del DNI en vigor.
-Última nòmina o últim rebut d’autònom o document DARDO (si estàs en situació d’atur).


Per qualsevol dubte contacteu amb nosaltres al 932 6594 30 o enviant un mail a formacio@gremi-obres.org

Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.