REVIT BÀSIC ENTORN BIM

REQUISITS:

 • Assistència obligatòria els quatre dies per obtenir el Certificat d’aprofitament, sempre que la persona participant hagi assistit a més del 75% de la formació i sigui apte.

OBJECTIU GENERAL:

Identificar tècniques de millora del control i seguiment de les obres, les desviacions i les intervencions en un entorn BIM.

RELACIÓ DE MÒDULS DE FORMACIÓ:

MÒDUL 1. PROJECTE A REVIT (8H)

MÒDUL 2. ELEMENTS CONSTRUCTIUS (8H)

DESENVOLUPAMENT MODULAR:

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: PROJECTE REVIT (8H)

Objectiu: identificar l’entorn BIM i l’inici d’un projecte a Revit.

Resultats d’aprenentatge:

Coneixements/Capacitats cognitives i pràctiques

 • Definició de la metodologia BIM
  • Metodologia
  • Característiques
 • Definició general d’Autodesk Revit
  • Característiques
  • Comparació entre un projecte CAD (Computer Aided Design) i un projecte BIM (Building Information Modeling)
 • Organització d’un projecte
  • Configuració inicial
  • Assignació d’unitats de treball
 • Classificació de l’entorn de treball a Revit
  • Vistes (plànols, alçats, secció, detall i vistes 3D)
  • Plànols
  • Famílies (tipus, importació de famílies des de biblioteques locals i en línia)
  • Vinculació d’arxius
  • Inserir i exportar fitxer externs a l’arxiu base i generació d’arxius a partir del projecte
  • Exportació avançada
  • Situació del projecte per coordenades geogràfiques, orientació i rotació del nord de projecte i del nord real

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Interès per la metodologia BIM
 • Col·laboració activa en un projecte realitzat a BIM

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: ELEMENTS CONSTRUCTIUS (8H)

Objectiu: descriure els factors de creació i d’edició d’elements de construcció.

Resultats d’aprenentatge:

Coneixements/Capacitats cognitives i pràctiques

 • Identificació de la creació i l’edició d’elements en entorn BIM
  • Referències visuals per proporcionar context i directrius al modelatge
  • Forjats, vores de llosa, terres amb arracades i amb elevacions
  • Murs, unions, desplaçaments, murs apilats i consells pràctics
  • Ubicació de pilars, jàsseres i sistemes de biguetes
  • Portes (col·locació, edició paràmetres i particularitats)
  • Buits en murs i forjats
  • Escales i baranes
  • Cobertes (per perímetre, extrusió i cara)
  • Fonamentació (lloses, sabates corregudes i aïllades)

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Atenció a la selecció adequada d’elements en projectes de metodologia BIM

Tipus de Curs

Formació Subvencionada (sense cost per a professionals de tots els sectors i persones en atur)

Qui pot apuntar-se a aquest curs subvencionat?

Qualsevol persona resident a Catalunya que estigui en actiu (treballador/a o en situació d’atur). Excepte persones que treballin en l’Administració Pública.


Modalitat Presencial


Curs subvencionat per:

Aquest curs forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació, subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Área

Software de la construcció.

DURACIÓ

Aquest curs té una durada de 16 hores

Data

04/06/2024 a 13/06/2024, dimarts i dijous de 17 a 21 h

DESCARREGA EL CALENDARI

Lloc

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, Gran Via de les Corts Catalanes, 663 – 08010 Barcelona.

FORMADOR/A - MODALITAT

FORMADOR: ALBERTO PÉREZ

MODALITAT: PRESENCIAL

DIPLOMA

Al finalitzar el curs es lliurarà un diploma acreditatiu d’aquesta formació.

APPLUS ISO 9001

Estem certificats en Qualitat, segons la norma UNE-ISO 9001, per l’entitat Applus, amb la voluntat d’oferir un servei de màxima qualitat formativa.

Alguna consulta?

Si tens algun dubte o consulta relacionada amb aquest curs no dubtis em posar-te en contacte amb nosaltres!

Inscripció al curs

Places disponibles

 

Un cop inscrit…


1) Ens posarem en contacte amb tu per fer-te arribar el Full d’Inscripció.


2) Ens hauries d’enviar omplert el Full d’Inscripció que t’enviarem a formacio@gremi-obres.org juntament amb:

-Una fotocòpia del DNI en vigor.
-Última nòmina o últim rebut d’autònom o document DARDO (si estàs en situació d’atur).


Per qualsevol dubte contacteu amb nosaltres al 932 6594 30 o enviant un mail a formacio@gremi-obres.org

Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.