Curs subvencionat de Presto Avançat: preu de cost estimat, comparatius i contractacions i planificació

OBJECTIU GENERAL:

Aprendre amb l’última versió de Presto els següents conceptes:

– Pressupost de cost estimat (objectiu) i de venda (pressupost).

– Planificació econòmica i temporal del projecte.

– Gestió de Compres i Subcontractacions.

La llicència educativa utilitzada per aquest curs serà la de PRESTO 2022.

CURS DE PRESTO AVANÇAT: PREU DE COST ESTIMAT, COMPARATIUS I CONTRACTACIONS I PLANIFICACIÓ

CONTINGUTS:

MÒDUL 1: PRESSUPOST PREU COST ESTIMAT I VENDA
1.1 Creació de pressupost objectiu i preu de pressupost.
1.2 Treball del pressupost objectiu independent al pressupost.
1.3 Comparació de pressupost i objectiu.
1.4 Preparar el pressupost per a entregar a client (sense dades d’objectiu ni d’altres).
1.5 Impressió de la informació.

MÒDUL 2: PLANIFICACIÓ TEMPORAL DEL PROJECTE
2.1 Pas de pressupost o objectiu a planificació temporal. Planit (metodologia BIM).
2.2 Organització de tasques i activitats.
2.3 Lligams, precedències i folgances.
2.4 Assignació de recursos.
2.5 Visualització dels resultats de planificació temporal.
2.6 Comunicació amb Microsoft Project.
2.7 Informes de planificació temporal.

MÒDUL 3: PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
3.1 Planificació de les quantitats objectives per fases.
3.2 Planificació des de la informació del diagrama de barres.
3.3 Planificació amb informació de les certificacions.
3.4 Visualització dels informes.

MÒDUL 4:  CONTRACTACIÓ I COMANDES
4.1 Definició dels conceptes subcontractats i/o comprats per a crear les llistes de la compra.
4.2 Atribució de grups o lots de compra per a la sol•licitud de preus.
4.3 Enviament de sol•licitud de preus/contractació a proveïdors/subcontractes.
4.4 Comparatiu de preus.
4.5 Realització del contracte i / o de la comanda.
4.6 Visualització i adaptació dels informes.

MÒDUL 5: COMPARAR OFERTES
5.1 Enviar oferta a subcontractes generals.
5.2 Introducció de les ofertes rebudes.
5.3 Comparació de les ofertes.

MÒDUL 6: ALTRES MÈTODES DE SOL·LICITAR PREUS
6.1 Treball dels amidaments per espais per a dividir l’obra per industrials.

RIB Spain cedeix llicències de formació als alumnes durant la formació amb un mes addicional. Més informació a www.rib-software.es

Tipus de Curs

Formació Subvencionada (sense cost per a professionals de tots els sectors i persones en atur)

Qui pot apuntar-se a aquest curs subvencionat?

Qualsevol persona resident a Catalunya que estigui en actiu (treballador/a o en situació d’atur). Excepte persones que treballin en l’Administració Pública.


Modalitat  Presencial


Curs subvencionat per:

Aquest curs forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació, subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Área

Software de Construcció.

DURACIÓ

Aquest curs té una durada de 30 hores

Data

21/02/2023 a 17/03/2023, dimarts de 17:15 a 21 h i divendres de 16 a 19:45 h

DESCARREGA EL CALENDARI

Lloc

GREMI BARCELONA:
Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, Gran Via de les Corts Catalanes, 663 – 08010 Barcelona.

Modalitat

Modalidad Presencial amb formador

DIPLOMA

Al finalitzar el curs es lliurarà un diploma acreditatiu d’aquesta formació.

APPLUS ISO 9001

Estem certificats en Qualitat, segons la norma UNE-ISO 9001, per l’entitat Applus, amb la voluntat d’oferir un servei de màxima qualitat formativa.

Alguna consulta?

Si tens algun dubte o consulta relacionada amb aquest curs no dubtis em posar-te en contacte amb nosaltres!

Inscripció al curs
Places disponibles

 

Un cop inscrit…


1) Ens posarem en contacte amb tu per fer-te arribar el Full d’Inscripció.


2) Ens hauries d’enviar omplert el Full d’Inscripció que t’enviarem a formacio@gremi-obres.org juntament amb:

-Una fotocòpia del DNI en vigor.
-Última nòmina o últim rebut d’autònom o document DARDO (si estàs en situació d’atur).


Per qualsevol dubte contacteu amb nosaltres al 932 6594 30 o enviant un mail a formacio@gremi-obres.org

Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.