Curs subvencionat d’Amidaments, Pressupostos i Certificacions amb Presto i Cost-it

REQUISITS:

-El curs requereix que cada participant porti el seu portàtil (no Mac).

-Si no es té llicència es proporcionarà una el primer dia de classe.

OBJECTIUS:

– Elaborar pressupostos.

– Introduir i gestionar amidaments manualment i amb metodologia BIM.

– Desenvolupar certificacions per aquestes.

La llicència educativa utilitzada per aquest curs serà la de PRESTO 2022.

CURS D’AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS I CERTIFICACIONS AMB PRESTO I COST-IT

CONTINGUTS

MÓDUL 1: COMENÇAR A TREBALLAR AMB PRESTO
1.1. Introducció al procés d’amidaments, pressupost i certificació.
1.2. Presentació de Presto.
1.3. Interfície d’us.
1.4. Importació d’arxius.
1.5. Organització de la informació.

MÓDUL 2: CREAR UN PRESSUPOST
2.1. Creació d’una obra nova.
2.2. Propietats de l’obra.
2.3. Creació de capítols i subcapítols.
2.4. Creació de partides.
2.5. Descomposició de partides.
2.6. Afegir costos indirectes.
2.7. Afegir percentatges.
2.8. Duplicació de conceptes.
2.9. Treballar amb referències o bases de preus.

MÓDUL 3: AMIDAMENTS
3.1. Creació de línies d’amidament.
3.2. Operacions amb amidaments.
3.3. Modificació del pressupost.
3.4. Finalització del pressupost.
3.5. Presto Cost-it: integració amb Revit.

MÓDUL 4: FINALITZACIÓ DEL PRESSUPOST
4.1. Generació d’informes de pressupostos.
4.2. Generació d’altres informes.
4.3. Exportació a altres formats.
4.4. Personalització d’informes.

MÓDUL 5: OFERTES I CERTIFICACIONS
5.1. Introducció a les certificacions.
5.2. Certificació per línies d’amidament.
5.3. Certificació per quantitat o percentatge.
5.4. Certificació de preus contradictoris.
5.5. Impressió d’informes de certificació.

MÒDUL 6: ALTRES UTILITATS
6.1 Excel2Presto: adaptació de fitxers Excel per a importar a Presto.
6.2 Personalització de Presto: creació de variables, suggeriments.
6.3 Utilitats diverses que agilitzen el treball.

RIB Spain cedeix llicències de formació als alumnes durant la formació més un mes addicional

Tipus de Curs

Formació Subvencionada (sense cost per a professionals de tots els sectors i persones en atur)

Qui pot apuntar-se a aquest curs subvencionat?

Qualsevol persona resident a Catalunya que estigui en actiu (treballador/a o en situació d’atur). Excepte persones que treballin en l’Administració Pública.


Modalitat  Aula Virtual


Curs subvencionat per:

Aquest curs forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació, subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Área

Software de Construcció.

DURACIÓ

Aquest curs té una durada de 30 hores

Data

27/02/2023 a 29/03/2023, dilluns i dimecres de 18 a 21 h

DESCARREGA EL CALENDARI

Lloc

GREMI BARCELONA:
Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, Gran Via de les Corts Catalanes, 663 – 08010 Barcelona.

Modalitat

Modalidad Presencial amb formador

DIPLOMA

Al finalitzar el curs es lliurarà un diploma acreditatiu d’aquesta formació.

APPLUS ISO 9001

Estem certificats en Qualitat, segons la norma UNE-ISO 9001, per l’entitat Applus, amb la voluntat d’oferir un servei de màxima qualitat formativa.

Alguna consulta?

Si tens algun dubte o consulta relacionada amb aquest curs no dubtis em posar-te en contacte amb nosaltres!

Inscripció al curs
Places disponibles

 

Un cop inscrit…


1) Ens posarem en contacte amb tu per fer-te arribar el Full d’Inscripció.


2) Ens hauries d’enviar omplert el Full d’Inscripció que t’enviarem a formacio@gremi-obres.org juntament amb:

-Una fotocòpia del DNI en vigor.
-Última nòmina o últim rebut d’autònom o document DARDO (si estàs en situació d’atur).


Per qualsevol dubte contacteu amb nosaltres al 932 6594 30 o enviant un mail a formacio@gremi-obres.org

Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.