Curs bonificable de Risc Elèctric

Descripció

Dirigit als professionals que s’inicien en els treballs en espais confinats. El curs abasta totes les matèries i operacions bàsiques per dur a terme de forma segura les tasques amb risc en espais confinats. Amb les classes teòriques es pretén abordar amb profunditat els punts més crítics de la seguretat en els espais confinats, per a la correcta avaluació dels riscos. Les classes pràctiques estan pensades perquè l’alumne d’una manera natural i amena aprengui les maniobres, el protocol d’entrada i els equips de protecció per a treballs en espais confinats.

Curs bonificable de Risc Elèctric

DESCRIPCIÓ I OBJECTIU GENERAL:

Aquest curs té com a objectiu conèixer els factors que influeixen a l’existència del risc
elèctric, així com el coneixement de mesures preventives per controlar-lo.

Un cop finalitzada la formació, els alumnes adquireixen les competències següents:

 • Coneixement de diferents tipus de risc elèctric i la seva identificació.
 • Coneixement de les característiques de diferents tipus de tensions i corrents, així com els seus regs i mesures preventives.
 • Coneixement i característiques d’emplaçaments especials, així com les seves mesures de seguretat pròpies.
 • Coneixement de la classificació dels equips elèctrics.
 • Coneixement de diferents sistemes i mesures de seguretat a emprar en equips i
  instal·lacions elèctriques.
 • Coneixement dels diferents EPIs per a risc elèctric així com la seva normativa i
  etiquetatge.
 • Coneixement pràctic de l’ús d’EPIs i procediments de treball en tensió i sense
  tensió.

PROGRAMA

PART TEÒRICA

Legislació
– Llei 31/95 de PRL.
– Reial decret 39/97.
– Reial decret 614/2001.

Conceptes i definicions

Causes i factors dels accidents elèctrics

Baixa tensió
– Característiques.
– Mesures preventives.
– Tipus de treballs amb baixa tensió.

• Alta tensió
– Característiques.
– Mesures preventives.

Instal·lacions especials i les seves mesures
preventives

L’electricitat estàtica i les mesures
preventives

Sistemes de protecció de l’electricitat
– Proteccions col·lectives.
– Proteccions individuals.

PART PRÀCTICA

 • Execució de connexió i desconnexió mitjançant els procediments adequats, tant en tensió, com sense tensió (simulat).
 • Es pretén que l’alumne recordi el procediment adequat d’aplicació de les “5 regles d’or”, i sigui capaç d’aplicar-ho, així com el procediment adequat d’ús dels EPI.
 • El formador proposarà diferents situacions perquè l’alumne determini si la situació és la adequada per fer una feina o pot resultar perillosa.

Tipus de Curs

Formació bonificable

Aquest curs és bonificable per Fundae (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo)


Qui pot apuntar-se a aquest curs?

Qualsevol persona interessada. Són cursos oberts, la bonificació només és opcional, no obligatòria.

Com bonificar el curs?

Les persones treballadores poden bonificar-se el curs mitjançant el crèdit de formació de la seva empresa (que fins a cert límit anual suposa un cost zero).

Si a la vostra empresa no sabeu com tramitar aquests crèdits, des del Gremi us podem derivar a una gestoria de confiança que cobra una taxa de gestió per alumne depenent del crèdit a bonificar.

Si ho preferiu, també podeu bonificar els cursos des de la vostra pròpia empresa:

PREU

Preu agremiats/ estudiants/atur: 120,90 €
Preu: 130 €

El preu per agremiats és també aplicable a persones desocupades i estudiants.

Àrea

Maquinària i oficis

DURACIÓ

Aquest curs té una durada de 6 hores

Horari: 07:30 a 13:30 h

Data

Properes convocatòries:

Sant Joan Despí:
29/11/2023
20/12/2023

Girona:
22/12/2023

Modalitat

Curs Presencial amb Formador.

DIPLOMA

Al finalitzar el curs es lliurarà un diploma acreditatiu d’aquesta formació.

APPLUS ISO 9001

Estem certificats en Qualitat, segons la norma UNE-ISO 9001, per l’entitat Applus, amb la voluntat d’oferir un servei de màxima qualitat formativa.

Alguna consulta?

Si tens algún dubte o consulta relacionada amb aquest curs no dubtis em posar-te en contacte amb nosaltres!

Inscripció al curs
Places disponibles

Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.